Administrace VZ vlastními zaměstnanci

termínmístolektorcena
9.9. | 9:00Praha místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Lenka Matochová
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-300/2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200201
Termín:od 9.9.2019 9:00 do 9.9.2019 15:00
Místo:Praha místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cíl semináře :

Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) reguluje práva a povinnosti zadavatele, o rozdělení rolí v jeho rámci mlčí. V aplikační praxi se pak zadavatel setká s otázkou, jak má zadávací řízení fakticky zorganizovat.  Za tím účelem musí vždy být provedeno rozdělení rolí jednotlivých pracovníků/útvarů zadavatele, především ale přijetí interních pravidel pro zadávání (nejen) veřejných zakázek.

Lektorka rozebere odpovědnosti zadavatele a jeho pracovníků při administraci VZ a bude se věnovat nastavení interních (např. schvalovacích a kontrolních) procesů u zadavatele v oblasti zadávání VZ. Rozebere přitom, jak mají být nastaveny interní předpisy u zadavatele a co mají obsahovat. Posluchačům budou poskytnuty související praktické rady a doporučení.

 

Obsah semináře :

  • postavení zadavatele v zadávacím řízení a jeho odpovědnost
  • interní pravidla jako ochrana zadavatele a jeho pracovníků
  • interní pravidla - co musí být / co nemůže být / co může být stanoveno
  • nastavení rolí pracovníků zadavatele při zadávání zakázek
  • útvary zadavatele podílející se na zadání VZ a komunikace mezi nimi
  • zapojení externistů, využití administrátora
  • ukázka procesu zadávání VZ
  • rady a tipy

 

Lektoři:JUDr. Lenka Matochová - je právničkou Odboru práva veřejných zakázek MMR. Je spoluautorkou zákona o zadávání veřejných zakázek a navazující komentářové literatury, podílela se na zpracování překladu evropských zadávacích směrnic do českého jazyka, je aktivní administrátorkou zadávacích řízení. Ve své akademické a publikační činnosti se soustředí na právní regulaci změn závazků ze smluv na veřejné zakázky a na elektronickou komunikaci v zadávacích řízeních.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:2.9.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka