Spisová služba pro praxi

termínmístolektorcena
14.6. | 9:00Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Mgr. Radek Pokorný
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-529/2010, Název akreditace: Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200124
Termín:od 14.6.2019 9:00 do 14.6.2019 15:00
Místo:Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cíl semináře:

Prohloubení znalostí spisové služby za účelem zajištění jejího úspěšného vedení v listinné či elektronické podobě a bezpečného zvládnutí podmínek pro úspěšné ukládání a vyřazování dokumentů v souladu s příslušnou archivní legislativou.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: - Informace o platné archivní a související legislativě a dalších právních předpisech týkající se nakládání s dokumenty, odborné pojmy.

- Zásady vedení spisové služby v listinné a elektronické podobě (příjem dokumentů, kontrola náležitostí dokumentů v digitální podobě, převody dokumentů z digitální do listinné podoby a naopak, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování dokumentů, užívání ověřovacích prvků, odesílání dokumentů).

- Ukládání dokumentů v analogové a digitální podobě, spisovny, vyřazování dokumentů a výběr archiválií, průběh klasického i elektronického skartačního řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení.

- Spisový řád, spisový a skartační plán, metodická a kontrolní činnost státních archivů vůči původcům

- Aktuální informace k praxi i legislativnímu vývoji dle zájmů účastníků

 

Pro přihlášky přijaté od 13.5.2019 platí cena 2990 Kč bez DPH.

Lektoři:Mgr. Radek Pokorný - Státní oblastní archiv - vedoucí Oddělení archivní metodiky. Spoluautor: Slovníku moderní archivní terminologie, Základních pravidel pro zpracování archiválií.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:7.6.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka