Techniky pozitivní psychologie ke zvýšení osobní pohody

termínmístolektorcena
15.4. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekPhDr. Michaela Peterková
4590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 15.4.2019 9:00 do 15.4.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Pokud máte pocit, že:

 • prožíváte zbytečně hodně negativních emocí a málo těch pozitivních, zaměřujete se hlavně na problémy a na to, co nefunkuje
 • trápíte se a chřadnete, přestože byste nemusel/a
 • věnujete se nedůležitým věcem a zanedbáváte své skutečné priority
 • trpíte vyhořením, úzkostí nebo lehčími depresivními stavy
 • prospělo by vám trochu sebedůvěry, životní energie a radosti

Tak právě vám přinese pozitivní psychologie spoustu inspirace a tipů, jak ze sebe setřást pasivitu, obavy a negativitu a jak rozvést.

Dozvíte se spoustu zajímavých věcí o své osobnosti, Prozkoumáme emoce, postoje, smysluplnost, vztahy, odolnost v problémech, silné stránky a mnoho dalšího. Díky interaktivním cvičením začnete hned pracovat na změnách k lepšímu.

 

Co vám seminář přinese?

 • Výrazně si prohloubíte sebepoznání
 • Dozvíte se mnoho zajímavostí z oblasti pozitivní psychologie
 • Začnete okamžitě pracovat na změnách k lepšímu
 • Dostanete interaktivní materiály pro práci na sobě
 • Budete mít lepší pocit ze života i ze sebe, což se příznivě odrazí ve vztazích, práci, rodině i zdraví

 

Zaujala Vás pozitivní psychologie? Mě moc. Raději hledám to, co jde, než abych zdůrazňovala, co nejde. A přesně takový postoj se táhne celou pozitivní psychologií.

 

Aby člověku bylo dobře, k tomu není vždy potřeba vymýšlet sofistikované postupy se složitými názvy. Stačí třeba vědět, kde má kdo přirozeně své silné stránky (a ne být naštvaný na své slabiny), stačí být vděčný ) a ne honit se za nesplnitelnými či zbytečnými nároky), stačí se soustředit na smysluplnou práci, abychom si večer uvědomili, jak byl náš den krásný a hezky využitý. A těšila se na další

 


Obsah semináře:

 • Zdroje spokojenosti - základní koncept je založený na pochopení a integrování různých pohledů na lidskou spokojenost.

 

 • Odhalení silných stránek – silné stránky charakteru velmi úzce souvisí se zvládnutím jednotlivých vývojových stádií. Silné stránky charakteru jsou tedy měřitelné, jedinec si je může v průběhu života osvojit a dále rozvíjet. Tyto silné stránky v sobě obsahují morální složku. Martin Seligman uvádí, že rozvíjením silných stránek charakteru může jedinec zlepšit oblasti života související s životní pohodou a štěstím. Těchto pět oblastí zahrnuje:

- pozitivní emoce (positive emotions)

- zaujetí vykonávanou činností (engagement)

- pozitivní mezilidské vztahy (relationships)

- smysl života (meaning)

-dosahování cílů (accomplishment)

 

 • Flow – lze charakterizovat jako stav pozitivního zaujetí nebo splynutí s určitou činností. Jde o určitý druh pozitivního prožívání situací. Tento rys jevu zaujetí je důležitým vedlejším produktem faktu, že činnosti, které nám přinášejí radost, vyžadují naprosté soustředění pozornosti na daný úkol, který právě vykonáváme, a tak už nám v mysli nezbývá místo pro informace, které nás mohou ovlivňovat.

 

 • Self-efficacy je charakteristikou, jejíž podstata je do češtiny překládaná také jako subjektivní přesvědčení o vlastní zdatnosti. Podle Bandury lze u jedinců s vysokou mírou self-efficacy pozorovat víru ve vlastní schopnosti, tedy, že je v jejich silách zvládnout nejrůznější životní problémy a překonávat překážky.

 

 • Midset - úspěch, neúspěch, snaha, vytrvalost, strach, deprese, odolnost, odvaha – to všechno souvisí s tzv. mindsetem neboli nastavením mysli.

 

 • Pozitivní emoce - jsou psychicky a sociálně konstruované procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání atd.), motorickými projevy (mimikagestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti. Hodnotí skutečnosti, události, situace a výsledky činností podle subjektivního stavu a vztahu k hodnocenému, vedou k zaujetí postoje k dané situaci. Podle metaanalýzy však fyziologické reakce na dané emoce nejsou jednotné.

 

 • Smysluplnost - tedy smysluplné jednání nebylo jednání plné smyslu, jak by napovídal základ slov z nichž je tento výraz složen, ale "jednání, které má smysloptimismus.
Lektoři:PhDr. Michaela Peterková - psycholožka se zkušenostmi z privátní psychodiagnostické, poradenské a hypnoterapeutické praxe, členka IPPA (Mezinárodní asociace pozitivní psychologie)
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:8.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4590 CZK bez DPHšipka