Zákon o kontrole

termínmístolektorcena
13.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Stanislav Szpandrzyk
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-529/2015, Název akreditace: Kontrolní řád
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 13.5.2019 9:00 do 13.5.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Kurz „Zákon o kontrole“ je určen pro všechny, kteří se zabývají kontrolními činnostmi, ať už jako vykonavatelé kontroly či samotné kontrole podléhají. Dozvíte se informace o tom, co vše spadá do procesu kontroly, jaká jsou vaše práva a povinnosti. Dále pak, jaké jsou možnosti pro udělení a vyřízení sankcí, námitek a jak proces kontroly ukončit.

Lektor využije své zkušenosti v této problematice a lidskou formou Vás kurzem provede.

Cíl kurzu:

            Seznámíte se s právní úpravou procesu kontroly podle kontrolního řádu.

Obsah:

 • Působnost kontrolního řádu. 
 • Základní subjekty kontroly. 
 • Úkony předcházející kontrole.
 • Pověření ke kontrole. 
 • Průběh kontroly. 
 • Práva a povinnosti kontrolujícího/kontrolované osoby a další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby).
 • Námitky a jejich vyřizování.
 • Sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky a správní delikty) 
 • Ukončení kontroly. 
 • Speciální úprava zvláštních institutů.
 • Povinnost mlčenlivosti a zveřejňování informací o kontrolách.
Lektoři:Mgr. Stanislav Szpandrzyk - Působí na odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, podílí se na přípravě stanovisek a metodických pokynů ministerstva a na kontrolách výkonu samostatné působnosti územních samosprávných celků. Problematiku odměňování členů zastupitelstev ÚSC přednáší pro starosty na metodických dnech.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

 

Pro přihlášky přijaté od 4.4.2019 platí cena 2.990 Kč bez DPH.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:6.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka