Odměňování členů zastupitelstev ÚSC

termínmístolektorcena
16.4. | 9:00Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Mgr. Stanislav Szpandrzyk
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-94/2014, Název akreditace: Odměňování členů zastupitelstev územních samosprávních celků
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200112
Termín:od 16.4.2019 9:00 do 16.4.2019 15:00
Místo:Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Obsahem kurzu je výklad k odměňování členů zastupitelstev ÚSC, a to včetně způsobu výpočtu jednotlivých druhů odměn, demonstrovaného na praktických příkladech. Součástí programu je řešení aplikačních situací, vztah k zákoníku práce a ustanovení zákonů o územních samosprávných celcích.

 

 

 

Obsah:

  • Vymezení problematiky
  • Souvislost s dalšími právními předpisy
  • Související aspekty se zákonem o obcích (krajích a hl. m. Praze) včetně základních pojmů a institutů
  • Odměny uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev
  • Odchodné při zániku mandátu a vzdání se/odvolání z funkce
  • Poskytování odměny v mimořádných situacích a po volbách
  • Mimořádné odměny, dary
  • Dovolená
  • Další instituty spojené s problematikou odměňování členů zastupitelstev
  • Praktické příklady (výpočty odměn)
Lektoři:Mgr. Stanislav Szpandrzyk - Působí na odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, podílí se na přípravě stanovisek a metodických pokynů ministerstva a na kontrolách výkonu samostatné působnosti územních samosprávných celků. Problematiku odměňování členů zastupitelstev ÚSC přednáší pro starosty na metodických dnech.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:9.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka