Zákon o kybernetické bezpečnosti - implementace a povinnosti se zaměřením na nemocnice-lektor je z Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost

termínmístolektorcena
15.5. | 9:30Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek Adam Kučínský
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-201/2016, Název akreditace:Zákon o kybernetické bezpečnosti
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 15.5.2019 9:30 do 15.5.2019 15:30
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílová skupina:

 

Zaměstnanci nemocnic a jejich zřizovatelů se zaměřením na oblast: práva, compliance management, audit, bezpečnostní management, IT management, pracovníci risk oddělení, ISMS specialisté, bezpečnostní konzultanti apod.

 

Obsah:

 

Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR 
1.1. Úvod do problematiky, základní pojmy 
1.2. Základní dokumenty na národní úrovni 
1.3. Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru 
2. Zákon o kybernetické bezpečnosti (ZKB) a povinné osoby 
2.1. Struktura povinných osob 
2.2. Poskytovatelé služeb elektronických komunikací - definice, určení, povinnosti 
2.3. Významná síť - definice, určení, povinnosti 
2.4. Kritická informační infrastruktura - definice, určení, povinnosti 
2.5. Významné informační systémy - definice, určení, povinnosti 
3. Novela ZKB – nové povinné osoby 
3.1. Směrnice EU o bezpečnosti sítí a informací (NIS) a povinnosti z ní vyplývající 
3.2. Provozovatelé základních služeb – definice, určení, povinnosti 
3.3. Poskytovatelé digitálních služeb – definice, určení, povinnosti 
4. Novela ZKB – nové povinnosti a změny stávajících 
4.1. Zařazení „provozovatele informačního/komunikačního systému“

4.2. Úprava dodavatelských vztahů a vlastnictví dat 

4.3. Přestupky a sankce ze ZKB 
5. Hodnocení dopadu narušení bezpečnosti informací v informačních a komunikačních systémech  
5.1. Dopad narušení bezpečnosti informací na organizaci 
5.2. Určení kritických služeb a činností 
5.3. Stanovení rozsahu systému řízení bezpečnosti informací v souladu se ZKB 
6. Dopad zákona o kybernetické bezpečnosti na zdravotnická zařízení 
6.1. Kritéria pro posouzení zdravotnického zařízení jako povinné osoby 
6.2. Vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti 
6.3. Organizační a technická bezpečnostní opatření podle vyhlášky 
6.4. Požadavky na dokumentaci 
7. Kontrola dodržování povinností podle ZKB 
7.1. Proces auditu/kontroly ze strany dozorového orgánu 
7.2. Nejčastější problémy a zjištění 
8. Diskuze a dotazy

Lektoři: Adam Kučínský - Národní úřad pro kybernetickou informační bezpečnost - vede tým specialistů, jejichž hlavní činností je identifikace povinných osob podle zákona o kybernetické bezpečnosti, implementace a výklad tohoto zákona a regulatorního rámce
Program:

9:30-15:30

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:8.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka