Dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby, elektronické skartační řízení a digitální archivy

termínmístolektorcena
24.10. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Martina Macek
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-90/2018, Název akreditace: Spisová služba, digitální archivy - nařízení GDPR, eIDAS
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200237
Termín:od 24.10.2019 9:00 do 24.10.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Dnem 25. května 2018 nabyla účinnosti zásadní změna v souvislosti s GDPR (General Data Protection Regulation). Každý původce a správce osobních údajů musí dle zákona zajistit realizaci požadavků související s touto změnou plynoucí z GDPR v oblasti zpracování osobních údajů. V souvislosti se zásadními změnami a stále novými požadavky z této oblasti musí být upraveny všechny informační systémy spravující dokumenty, tedy spisové služby, evidence dokumentů a dalších příbuzných informačních systémů. V návaznosti na tuto zásadní změnu Vám nabízíme seminář shrnující aktuální novinky a praktické informace využitelné pro praxi v oblasti správy dokumentů.

 

Cíl semináře:

Poskytnout účastníkům zcela aktuální a praktické informace z oblasti důvěryhodné správy a ukládání dokumentů v digitální podobě a to zejména se zaměřením na dopady evropských direktiv eIDAS a GDPR na výkon spisové služby u určených původců.

 

Obsah semináře:

-         dokumenty v materiální a nemateriální podobě;

-         otázky týkající se autenticity dokumentů v digitální podobě;

-         možné metody zabezpečení důvěryhodnosti dokumentů v digitální podobě;

-         elektronické systémy spisové služby jako nezbytný nástroj pro zabezpečení; autenticity dokumentů v digitální podobě a zpracování datových zpráv přijímaných systémem datových schránek;

-         převody formátů;

-         eIDAS – jaký vliv na výkon spisové služby mají jeho jednotlivé etapy implementace;

-         GDPR – Ochrana osobních údajů v informačních  systémech spravujících dokumenty včetně systémů spisové služby;

-         elektronické skartační řízení a digitální archivy;

-         diskuse.

Lektoři:Ing. Martina Macek - akreditovaná lektorka a akreditovaná auditorka odborného sdružení pro správu informací a záznamů IRMS-CRG, odbornice v oblasti dlouhodobého ukládání dokumentů v digitální podobě, elektronických systémů spisové služby a digitálních archivů. Spolupracuje na přípravě příslušných legislativních norem.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:17.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz