Odčinění újmy na přirozených právech člověka a jiné nemateriální újmy z pohledu soudce Ústavního soudu

termínmístolektorcena
18.4. | 9:00Plzeň - přesné místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Jaromír Jirsa
1990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 18.4.2019 9:00 do 18.4.2019 15:00
Místo:Plzeň - přesné místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Problematika újmy na přirozených právech člověka je celospolečenským fenoménem a může se dotknout každého z nás.

Ocitli jste se vinou nesprávného úředního postupu v těžké situaci a odškodnil Vás za to někdo?

Utrpěli jste újmu na zdraví?

Víte jak v těchto a dalších věcech ohledně ochrany osobnosti postupovat?

Ne? Přijďte a seznamte se s aktuálními trendy a judikaturou ve věcech odčinění újmy na přirozených právech člověka.

 

Praktické příklady:

·       ze strany lékařů dojde k postupu non lege artis při porodu dítěte, při operaci, při „nerozpoznání“ onemocnění, kdy je pacient léčen na chorobu jinou

·       ze strany lékařů dojde nejen k postupu non lege artis, ale navíc i k opakovanému hrubému pochybení a v důsledku toho dojde k usmrcení osoby blízké – např. dítěte při porodu, při plánované operaci, kdy je hrubě zanedbána i následná pooperační péče

·       spolucestující v automobilu při havárii zavinění řidičem automobilu zemře, v důsledku čehož trpí pozůstalí rodiče a sourozenec duševními útrapy ze ztráty dcery a sestry a její smrtí došlo též k porušení jejich práva na soukromí a rodinný život

·       proti člověku byla neoprávněně zahájena exekuce

·       člověk byl v rámci trestního řízení nezákonně vzat do vazby

·       proti člověku bylo neoprávněně zahájené trestní stíhání

·       stavební úřad vydal stavební povolení, které bylo následně v rámci soudního sporu zrušeno

·       tazateli byla na základě zákona č. 106/1999 Sb. poskytnuta výše odměny státního úředníka a daný tazatel tuto výši odměny zveřejnil na Facebooku, kde byl pak daný úředník pro ni urážen

·       ředitel školy byl kritizován za své kroky při řízení školy na zastupitelstvu města, jehož se účastnila i veřejnost – např. rodiče žáků školy

·       v domově důchodců se jeho personál posměšně vyjadřoval o svých klientech trpících demencí

Ve všech případech lze přiznat postižené fyzické osobě jednak náhradu škody a jednak peněžité zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do osobnostního práva –  do práva na soukromí, do práva na život, do práva na čest člověka, do práva na důstojnost člověka a dalších přirozených právech.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

- obecně k přiznávání přiměřeného zadostiučinění;  zásah do přirozených práv člověka;

- odčinění újmy na zdraví;

- ochrana osobnosti

- ochrana před nekalou soutěží a zásahy do průmyslových práv;

- procesní souvislosti;

- aktuální judikatura

 

Lektoři:JUDr. Jaromír Jirsa - soudce Ústavního soudu
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:11.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:1990 CZK bez DPHšipka