Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2019

termínmístolektorcena
20.11. | 9:00Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Hana Juráňová
2590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-280/2016 Název akreditace : Praktické postupy při inventarizaci majetku, který má škola ve správě od zřizovatele - jeho zhodnocení, oprava, dlouhodobý hmotný majetek a cestovní náhrady
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 20.11.2019 9:00 do 20.11.2019 15:00
Místo:Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

-          Stručná rekapitulace předpisů pro r. 2019, aktuální znění inventarizační vyhlášky, cíle inventarizace

-          Nejčastější chyby, které se stále vyskytují při inventarizaci i po účinnosti inventarizační vyhlášky

-          vymezení odpovědnosti a pravomoci osob podílejících se na inventarizaci – dle vnitřního kontrolního systému  

-          prvotní a rozdílová inventura – doporučené postupy

-          plán inventur a harmonogram účetní závěrky za r. 2019, zapracování rozhodného dne

-          inventarizační komise, určení zodpovědnost členů komisí,

-          realizace fyzických a dokladových inventur, možnosti využití výstupů z účetnictví jako podkladů pro inventarizaci

-          jak v r. 2019 správně provést inventuru účtu 403 – investiční transfery

-          příklady inventarizačních evidencí – inventurní evidence jako podklad pro sestavení inventurních soupisů, pomocná evidence a jiná evidence

-          příklady zúčtovatelných rozdílů včetně inventarizačních rozdílů zjištěných při inventarizaci

-          příprava účetních záznamů.

-          Zajištění údajů z katastru nemovitostí pro potřeby ověření správnosti všech údajů zachycených v účetnictví – příklady kontrolovaných údajů.

-          Kontrola správnosti ocenění aktiv, pasiv i podrozvahových účtů

-          Rozdíly ve způsobu a termínech jejich vypořádání, odpovědnost za zjištěné rozdíly, náhrady škod, informace v inventarizační zprávě

-          Příklad časového postupu činností prováděných od sestavení inventurní evidence až po sestavení inventurního soupisu.

-          Inventarizační zpráva, příklady obsahu zprávy a způsobů jejího vyhodnocení.

Lektoři:Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.11.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz