Skončení pracovního poměru - faktický a právní stav, rozdíly mezi úpravou v zákoníku práce a úpravou ve služebním zákoně

termínmístolektorcena
29.4. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Petr Bauer
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 29.4.2019 9:00 do 29.4.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámení účastníků s možná v praxi nejproblematičtějším institutem pracovního práva, tj. skončením pracovního poměru, případně poměru služebního. Obecně v oblasti pracovněprávních vztahů existuje neustále obrovský rozdíl mezi právní úpravou a faktickým stavem. Skončení pracovního poměru je pak naprosto typickým příkladem tohoto jevu. Tento jev spočívá ve fakticky silné pozici zaměstnavatele a oproti tomu výrazně silnější pozici a ochraně zaměstnance v právní úpravě, typicky zákoníku práce.

 

Dalším cílem je vymezení a popis dalšího rozdílu, tentokráte nikoliv faktického a právního, ale rozdílu mezi pracovním poměrem a specifickým poměrem služebním, s důrazem opět na institut skončení těchto poměrů.

 

  1. V první části se účastníci dozvědí o základních pojmech pracovněprávních vztahů, včetně služebního poměru, seznámí se se zákoníkem práce i služebním zákonem. S důrazem na instituty a pojmy tématu skončení pracovněprávních vztahů.

 

  1. V druhé části je důraz kladen na detailní vymezení a rozbor skončení pracovního i služebního poměru a jeho jednotlivých způsobů a forem. V této části jsou analyzovány znaky a parametry konkrétních skončení, včetně jejich nejčastějších nedostatků a chyb, ke kterým v praxi dochází.

 

  1. Třetí část je zaměřena na největší rozdíly mezi skončením pracovního a služebního poměru. Tyto rozdíly mají základ v samotném vzniku a podstatě těchto poměrů. Odlišná právní úprava, která je na jednotlivé pracovní vztahy aplikována, je účastníkům předestřena v zásadních bodech tak, aby byly patrné nejpodstatnější rozdíly mezi oběma zákonnými režimy.

 

  1. V závěrečné části uslyší posluchači o nejvýraznějších rozdílech právní úpravy a faktického stavu, reprezentovaného zejména silnou faktickou pozicí zaměstnavatelů a naopak silnou pozicí zaměstnanců vycházející z aktuální právní úpravy i soudní praxe. Z tohoto základního rozdílu vychází nejvíce konkrétních sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Skončení pracovního poměru je pak naprosto nejtypičtějším příkladem takových sporů.

 

  1. Úplně na konci mohou být uvedeny případové (konkrétní) studie skončení pracovního či služebního poměru, které ukážou, osvětlí či potvrdí dříve vyřčené, budou tématem závěrečné diskuse a výstupů ze semináře. Prostor pro Vaše dotazy.

 

Bonusy k semináři

V rámci ceny semináře získají účastníci po dobu 14 dnů po ukončení semináře možnost ptát se zdarma na své právní dotazy k tématu semináře.

 

Každý z účastníků semináře získá slevu 10 % na následné právní služby

advokátní kanceláře po dobu 5 měsíců od ukončení semináře.

 

Lektoři:Mgr. Petr Bauer - advokát společnosti AZ LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:22.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka