Kontroly EET (Kontrolní a prověřovací činnost státu na úseku elektronické evidence tržeb)

termínmístolektorcena
22.5. | 9:00České Budějovice - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Petr Bauer
1990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 22.5.2019 9:00 do 22.5.2019 15:00
Místo:České Budějovice - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře tedy je komplexní vysvětlení témat souvisejících s elektronickou evidenční tržeb a odpovědi na otázky, jakým způsobem kontroly EET mají probíhat, jak probíhají, v návaznosti rozbor případných nejvíce problematických míst a nedostatků, vysvětlení nejasností. Dá se hovořit o jakémsi manuálu kontrol EET, který ve své praxi mohou využít i podnikatelé, kteří s EET každodenně přicházejí do styku, tak rovněž pracovníci finanční správy, kteří mají na starosti aplikaci právních předpisů na úseku elektronické evidence tržeb.

 

Poté by již měly přijít otázky na řízení před finančními úřady, Odvolacím finančním ředitelství či i správními soudy.

 

  1. V první části se účastníci dozvědí o základních informacích, to jak právních, tak faktických, o EET. Bude se hovořit o vzniku EET, zákonu o EET, společenských i právních východiscích a okolnostech této úpravy. Dále bude rozvedeno, jakými (dalšími) právními předpisy se kontrolní a prověřovací činnost státu na úseku EET má řídit, případně jaká je v tomto směru praxe.

 

  1. V druhé části bude tématem samotná kontrola plnění povinností na úseku EET. Z pohledu podnikatele, ale i kontrolujícího úředníka. Budou rozebrána jejich práva, ale i povinnosti. Bude vymezen jakýsi manuál kontroly EET. Bude upozorňováno na nejvíce problematická místa a otázky, teoretické (i praktické) nedostatky a nejasnosti.

 

  1. Třetí část bude zaměřena na základě konkrétních zkušeností a poznatků z praxe na největší a nejčastější provinění podnikatelů, ale zároveň i na nevhodné a nesprávné postupy a úkony kontrolujících úředníků. V této fázi dojdeme též k závěrům kontroly, které mohou nastat.

 

  1. V závěrečné části uslyší posluchači již o fázi případného přestupkového řízení, pokud správní orgán dojde k tomu, že přestupek byl spáchán, bude popsáno řízení před správním orgánem (finančním úřadem), odvolacím orgánem (Odvolacím finančním ředitelstvím) i správními soudy, včetně Nejvyššího správního soudu.

 

  1. Úplně na konci mohou být uvedeny případové (konkrétní) studie kauz na úseku EET, které ukážou, osvětlí či potvrdí dříve vyřčené, budou tématem závěrečné diskuse a výstupů ze semináře. Prostor pro Vaše dotazy.

 

Bonusy k semináři

V rámci ceny semináře získají účastníci po dobu 14 dnů po ukončení semináře možnost ptát se zdarma na své právní dotazy k tématu semináře.

 

Každý z účastníků semináře získá slevu 10 % na následné právní služby advokátní kanceláře po dobu 5 měsíců od ukončení semináře.

Lektoři:Mgr. Petr Bauer - advokát společnosti AZ LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:15.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:1990 CZK bez DPHšipka