Novela vodního zákona od 1.1.2019, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
13.3. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-633/2016, Název akreditace: Vodní zákon v praxi
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 13.3.2019 9:00 do 13.3.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely vodního zákona. Novela vodního zákona a souvisejících zákonů s platností od 1. ledna 2019 Pozornost bude věnována zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách (vodnímu zákonu) po jeho novele se zaměřením na novelizaci správy poplatků za odběr vod i za jejich vypouštění. Implementaci Rámcové směrnice o vodách, která napraví chyby při udělování výjimek vodoprávním úřadem v případě, že realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody. Podrobně probereme pojem odpadní voda i způsoby likvidace vod akumulovaných v bezodtokých jímkách. Věnovat se budeme novým prováděcím předpisům v oblasti vypouštění odpadních vod a nařízením vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

 • aktuální legislativa
 • novela zákona platná od 1. 1. 2019
 • výklad pojmů
 • druhy vod, se kterými se nakládá
 • provozní řády, souhlasy k provozování a dokumentace vodních děl
 • vodní díla, práva a povinnosti jejich vlastníků
 • stupně vodoprávních úřadů, jejich rozdělení a pravomoci
 • přehled ohlašovacích povinností
 • vznik ohlašovací povinnosti
 • poplatky, poplatkové přiznání a jejich výše
 • výstavba ČOV na ohlášení nebo na stavební povolení
 • vypouštění vod z pohledu nových právních předpisů (NV č. 401/2015 Sb. a NV č. 57/2016 Sb.)
 • vodoprávní dozor a dozor ČIŽP ve vodním zákoně
 • diskuse, odpovědi na dotazy účastníků
Lektoři:
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:6.3.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka