Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů

termínmístolektorcena
1.4. | 9:00Ústí nad Labem - místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Hynek Zoubek
1990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 1.4.2019 9:00 do 1.4.2019 15:00
Místo:Ústí nad Labem - místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Účastníci budou seznámení s vnitrostátní, evropskou a mezinárodní úrovní ochrany práva na spravedlivý proces včetně rozboru jednotlivých složek tohoto práva (nestrannost a nezávislost soudu, veřejnost řízení, právo na projednání věci v přiměřené lhůtě ad.) za pomoci praktických příkladů zejména z oblasti civilního soudního řízení. Zvláštní pozornost bude věnována Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i rozhodování Evropského soudu pro lidská práva a z toho vyplývajících závazků pro vnitrostátní úpravu. V neposlední řadě bude probrána problematika poskytování přiměřeného zadostiučinění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. 

 

Prameny práva na spravedlivý proces: úroveň ochrany vnitrostátní (Ústava, Listina základních práv a svobod, podústavní předpisy), evropská (Listina základních práv EU) a mezinárodní (Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod). Význam judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Jednotlivé složky práva na spravedlivý proces (nestrannost a nezávislost soudu, veřejnost řízení, právo na projednání věci v přiměřené lhůtě ad.). Praktické příklady zejména z oblasti civilního soudního řízení. Odpovědnost státu za porušení práva na spravedlivý proces podle zák. č. 82/1998 Sb., poskytování přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu.

 

Lektoři:Mgr. Hynek Zoubek - soudce Nejvyššího soudu ČR
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:25.3.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:1990 CZK bez DPHšipka