CzechPOINT@office a základní registry, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
23.4. | 9:00Brno - místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášekBc. Karolína Kofroňová
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-384/2016, Název akreditace: Czech POINT@office - využívání údajů z informačních systémů veřejné správy
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 23.4.2019 9:00 do 23.4.2019 15:00
Místo:Brno - místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cíl semináře:

Seminář je zaměřen na aktuální otázky týkající se využívání a poskytování údajů vedených především v základních registrech a informačním systému evidence obyvatel

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-          Základní registry – obecné pojmy, informační systém základních registrů, přehled jednotlivých registrů, odstraňování nesouladů, agendové informační systémy

-          Informační systém evidence obyvatel – vedené údaje, zapisovatelé, uživatelé podle zákona o evidenci obyvatel a podle zvláštních předpisů, odstraňování nesouladů, rozsah

-          Další informační systémy veřejné správy – přehled, údaje, propojení s ostatními informačními systémy

-          Využívání údajů – způsoby získání údajů, rozsah čerpání, formuláře určené k čerpání údajů, ověřování údajů v rámci dobré správy, vyznačování čerpání údajů ve spise

-          Poskytování údajů třetím osobám – z úřední povinnosti a na žádost, správní poplatky, rozsah, komu lze poskytnout

Diskuse a odpovědi na dotazy

Lektoři:Bc. Karolína Kofroňová - Lektorka s dlouholetou praxí na úseku matrik, státního občanství a evidence obyvatel. V rámci své přednáškové činnosti předává především praktické zkušenosti, které vztahuje k legislativnímu rámci dané problematiky.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:16.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka