Zákon o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika v regionálním školství, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
20.3. | 9:00Praha -Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Mgr. Bc. Pavel Šimáček
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-819/2013 Název akreditace : Pracovněprávní problematika škol
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200098
Termín:od 20.3.2019 9:00 do 20.3.2019 15:00
Místo:Praha -Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Obsah semináře :

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 Předpoklady pro výkon činosti pedagogických pracovníků (zejm. předpoklad odborné kvalifikace, výjimky)

Speciální úprava pracovněprávních vztahů pedagogických pracovníků a nejdiskutovanější související problematika (např. uzavírání pracovních poměrů, pracovní doba, odměňování)

Cíl semináře : 

Seznámit účastníky se zvláštnostmi pracovněprávních vztahů v regionálním školství (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ a školská zařízení).

Lektoři:Mgr. Bc. Pavel Šimáček - Přední odborník na problematiku pedagogických pracovníků, bývalý vedoucí zaměstnanec MŠMT, absolvent PF UK, FHS UK a programu DPS PedF UK.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.3.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka