Veřejné zakázky v aktuální judikatuře NSS, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
24.4. | 9:00Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Petr Mikeš Ph.D.
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-300/2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 24.4.2019 9:00 do 24.4.2019 15:00
Místo:Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu v oblasti veřejných zakázek.

 

V rámci semináře budou rozebrána rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zejména z let 2014 až 2018 týkající se výkladu zákona o veřejných zakázkách (ZVZ), a zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). U rozhodnutí týkajících se ZVZ bude upozorněno na jejich vliv na nový ZZVZ. Seminář je strukturován podle jednotlivých ustanovení ZZVZ.

 

Lektoři:JUDr. Petr Mikeš Ph.D. - je soudcem Nejvyššího správního soudu. Do konce roku 2013 byl společníkem advokátní kanceláře PPS advokáti s.r.o., kde se ve své advokátní praxi zaměřoval na právo veřejných zakázek, včetně zadávání zakázek podle dotačních pravidel a na porušení rozpočtové kázně v souvislosti s dotacemi. V současné době se těmto tématům věnuje ve své rozhodovací a přednáškové praxi.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:17.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka