Rétorika a vystupování na veřejnosti

termínmístolektorcena
1.4. | 9:00Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Mgr. Soňa Marková
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):1930200030
Termín:od 1.4.2019 9:00 do 1.4.2019 15:00
Místo:Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Rétorika, kde se naučíte kultivovaně, smysluplně a účinně komunikovat. Naučíte se pracovat s hlasem, dobře artikulovat v mluveném projevu. Zjistíte proč Vás lidé neposlouchají a neslyší to podstatné. Zjistíte jak odbourat stres a připravit se na projev mezi davem lidí, kteří Vás budou poslouchat.

 

 

Proč k nám lidé začali chodit na kurz rétoriky:

„V práci se musím často vyjadřovat k médiím.“ „Chci umět prosadit svůj názor.“

„Umět vést prezentaci, aby mě ostatní brali vážně.“ „Bojím se mluvit před ostatními.“ „V práci často prezentuji a chci vypadat profesionálněji.“ „Mluvím často nespisovně a vůbec si to neuvědomuji.“

 

Co se naučíme:

tempo, rytmus, intonace, zdůraznění myšlenky

uvolňovací a dechové cvičení pro potlačení trémy

pravidla výslovnosti (ortoepie)

čtení nahlas, práce s citací v mluveném projevu

příprava různých druhů projevů

realizace mluvení spatra

prostředky mluvené komunikace při vedení rozhovorů

strukturování projevu, pointa

motivace posluchačů a kontakt s posluchačem

práce s gestem, postojem těla, nonverbální komunikace

posílení individuálního stylu řečníka

 

Určeno pro: právníky, advokáty, koncipienty

Lektoři:Mgr. Soňa Marková - Poradkyně místopředsedy PS PČR, členka SR VZP
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:25.3.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka