Likvidace podílového spoluvlastnictví a vybrané otázky spoluvlastnictví (současná judikatura NS ČR a vybrané otázky soudní praxe)

termínmístolektorcena
18.4. | 9:00České Budějovice - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Michal Králík Ph.D.
1990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-74/2016, Název akreditace: Vybrané otázky společného jmění manželů v novém občanském zákoníku
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 18.4.2019 9:00 do 18.4.2019 15:00
Místo:České Budějovice - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Seminář bude zaměřen na následující vybrané otázky spojené s likvidací podílového spoluvlastnictví z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů.

 

V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům:

  • právní úprava spoluvlastnictví a její dosah
  • aktuální rozhodovací praxe NS v oblasti správy věci v podílovém spoluvlastnictví a základní principy správy (řádná x mimořádná správa, předpoklady možnost rozhodování soudů v oblasti správy společné věci) - základní otázky
  • spoluvlastnictví a jeho vztah i institutu superficiální zásady (procesní otázky, postupy soudů) a nesprávným katastrálním zápisům
  • určování žaloby vztahující se k podílovému spoluvlastnictví a naléhavý právní zájem
  • institut oddělení za spoluvlastnictví a jeho praktické souvislosti ve srovnání se zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví
  • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

 

a)procesní způsoby rozhodování o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (rozsudek pro zmeškání, rozsudek pro uznání, rozhodnutí rozhodcem)

b)hmotněprávní způsoby vypořádání spoluvlastnictví a předpoklady jejich aplikace (rozdělení věci, přikázání věci za náhradu, prodej a rozdělení podle výtěžku)

c)změny v přístupu NS oproti judikatuře k ObčZ 1964 (otázky spojené s přiměřenou náhradou při přikázání věci některému ze spoluvlastníků, důvody pro zamítnutí žaloby na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

d)vypořádání spoluvlastnictví v tzv. širším smyslu (aktuální judikatura)

e)zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a rozhodování o náhradě nákladů řízení

  • odklad zrušení spoluvlastnictví (podstata, hmotněprávní a procesní souvislosti)
  • změna odkladu zrušení spoluvlastnictví (podstata, hmotněprávní a procesní souvislosti)
Lektoři:Mgr. Michal Králík Ph.D. - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:11.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:1990 CZK bez DPHšipka