Společné jmění manželů a jeho vypořádání (současná judikatura NS ČR a vybrané otázky soudní praxe)

termínmístolektorcena
17.4. | 9:00České Budějovice - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Michal Králík Ph.D.
1990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-74/2016, Název akreditace: Vybrané otázky společného jmění manželů v novém občanském zákoníku
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 17.4.2019 9:00 do 17.4.2019 15:00
Místo:České Budějovice - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Seminář bude zaměřen na následující vybrané otázky spojené s institutem společného jmění manželů a jeho vypořádáním z hlediska současné rozhodovací praxe a aktuálních praktických problémů.

 

V rámci semináře bude věnována pozornost zejména následujícím dílčím tématům:

  • společné jmění manželů a přechodná ustanovení významná pro jeho vypořádání
  • SJM a jeho vztah k institutu superficiální zásady
  • SJM a nabývání od neoprávněného se zaměřením na nesprávné katastrální zápisy
  • Problematika vztahu SJM a rodinné domácnosti
  • Určování žaloby ve vztahu k SJM z pohledu naléhavého právního zájmu, veřejných seznamů a důkazního břemene
  • Vztah společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví
  • Vybrané otázky vypořádání společného jmění manželů

a)procesní způsoby vypořádání SJM

b)hmotněprávní způsoby vypořádání SJM

c)rozložení důkazního břemene ve sporech o vypořádání SJM

d)procesní otázky vypořádání SJM (koncentrace řízení, změny, žaloby, vázanost návrhem, postupy soudů a procesní úkony účastníků řízení)

e)oceňování pravidla a vypořádání SJM

f)disparita podílů a vypořádání SJM

g)vypořádání SJM a rozhodování o náhradě nákladů řízení

h)použitelnost a nepoužitelnost judikatury k ObčZ 1964 (možné trendy změn v soudní praxi)

Lektoři:Mgr. Michal Králík Ph.D. - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:10.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:1990 CZK bez DPHšipka