Přestupky v silničním provozu a jejich prokazování z pohledu judikatury, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
9.4. | 9:00Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Mgr. Petr Hrdlička
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-141/2017, Název akreditace: Přestupky a správní delikty pouze na úseku pozemních komunikací
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200103
Termín:od 9.4.2019 9:00 do 9.4.2019 15:00
Místo:Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

POZOR: Změna ceny na 2.990,- od 21.3. (15:09)

 

Tento konzultační seminář bude zaměřen na řešení jednotlivých skutkových podstat přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

 

Jeho cílem je prohloubení znalostí a zdokonalení orientace v příslušných právních předpisech, především v zákoně č. 361/2000 Sb., zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákoně č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na specifika řízení o přestupcích v silničním provozu, včetně dostupné judikatury vrcholných soudů ČR.

 

Cílovou skupinou, pro kterou je seminář určen, jsou zejména úředníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, vykonávající správní činnosti v souvislosti s řízením o přestupcích v silničním provozu podle zákona č. 361/2000 Sb.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  • rozbor a kvalifikace jednotlivých skutkových podstat příslušných přestupků;
  • provádění dokazování (podklady a důkazy nutné pro uznání viny);
  • odůvodnění naplnění materiální stránky přestupků v silničním provozu;
  • judikatura;
  • diskuse a sdílení zkušeností.
Lektoři:Mgr. Petr Hrdlička - vedoucí oddělení silniční dopravy odboru dopravy Krajského úřadu Olomouckého kraje. Zkoušející pro ZOZ v Institutu pro veřejnou správu Praha; spoluautor novely zákona o silničním provozu.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:2.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka