Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MV, LESNÍ HOTEL

termínmístolektorcena
2.10. - 3.10.Zvánovice - Lesní HotelJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
5990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:A2017/0744-SP/PC - Rodinné právo v procesních souvislostech (MPSV), AK/PV-240/2016 - Název akreditace: Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD (MV)
Akreditace: MV MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 2.10.2019 9:00 do 3.10.2019 15:00
Místo:Zvánovice - Lesní Hotel
Popis:

Naši nabídku rozšiřujeme o 2 denní seminář s JUDr. Renátou Šínovou, která je exkluzivní odbornicí na rodinné právo v ČR. Seminář se uskuteční v konferenčním resortu Lesní Lázně – Legner Hotel Zvánovice, který se nachází uprostřed Ladova Kraje a Voděradských Bučin v nádherné krajině uprostřed lesů avšak s dobrou dostupností po D1. Přijeďte se odreagovat a odpočinout si od všedních školících místností a chlebíčků na seminářích. Po seminářích je v lázních možnost objednání masáží, kosmetiky a jiných příjemných procedur, kterými se můžete uvolnit před návratem zpět do kanceláře. 

Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů. Důraz je kladen především na právní úpravu řízení ve věcech rodinně-právních obsaženou v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zejména pak na řízení ve věcech péče o nezletilé a tzv. řízení paternitní. V rámci akreditovaného vzdělávacího kurzu MPSV Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu a podrobnější informace k této problematice s lektorkou, která se této problematice věnuje dlouhodobě na odborné úrovni. Seminář je určen především pro sociální pracovníky, sociální kurátory, pracovníky OSPOD, neziskové organizace, ale i další zájemce o tuto problematiku.

 

Cíl semináře:

V rámci kurzu jsou posluchači seznámeni jak s obsahem právních norem, tak s aktuálními problémy, které v současné praxi vznikají při jejich aplikaci. Na tyto problémy je jim současně nabídnuto řešení, které lze nalézt v soudní judikatuře i praxi.

 

Obsah semináře:

  1. den

-       procesní souvislosti rodinného práva;

-       zvláštnosti rodinněprávních řízení;

-       prameny právní úpravy a jejich aplikace;

-       druhy rodinněprávních řízení;

-       pravomoc a příslušnost soudů;

-       postavení účastníků řízení;

-       postavení nezletilého v civilním soudním řízení;

-       procesní způsobilost nezletilého;

-       kolizní opatrovnictví;

-       participační práva nezletilého a jejich realizace;

-       předběžná opatření v rodinněprávních věcech, rozsah jejich využití, výroky, jistota, doba trvání, předběžné opatření podle § 452 ZŘS.

  1. den

-       péče soudu o nezletilé, předmět řízení, průběh řízení, rozhodnutí, opravná řízení, výkon rozhodnutí;

-       řízení o ochraně proti domácímu násilí, řízení ve věcech osvojení;

-       řízení o určení a popření rodičovství (zvláštnosti maternit a paternit, postavení putativních otců, zahájení řízení i bez návrhu).

-       diskuze, sdílení zkušeností z praxe pracovníků.

 

Doplňující informace:

DOPRAVA – Z Prahy do místa konání doporučujeme nejlépe cestu autem. Hotel je vzdálen cca 40 km do Prahy směr Brno, parkování je možné zdarma před hotelem. Z pražských Hájí, jede autobus každou půl hodinu až hodinu a cesta trvá zhruba 50 minut.

CENA ZAHRNUJE – 2 denní odborný program ve dnech 2. – 3. 10. 2019, 2x osvědčení o absolvování kurzu, kurz je akreditován MPSV i MV, coffebreak po oba dva dny, obědy.

CENA NEZAHRNUJE – ubytování účastníků, večeře, lázeňské procedury a další služby wellness hotelu.

INFORMACE K CENĚ:

Cena platná pro přihlášky do 17. 9. 2019 = 5.990,-

Cena platná pro přihlášky od 18. 9. 2019 = 6.990,-

 

MÍSTO KONÁNÍ

Lesní Lázně – Legner Hotel Zvánovice

Kádovská 154

251 65 Zvánovice

email: zvanovice@legner.cz

 

Při rezervaci ubytování prosím uveďte heslo „Aliaves“.

V případě Vašeho zájmu o proceduru v lesních lázních je třeba toto nahlásit min. 48 h předem. Proceduru je možno využít první den semináře po 16h (2.10.) nebo následující den po obědě před odjezdem. viz.:

http://www.lesnilazne.cz/index.php?procedury-terapie&details=4

Lektoři:JUDr. Renáta Šínová Ph.D. - odborná asistentka právnické fakulty UP v Olomouci. Ve své vědecké i profesní praxi se dlouhodobě věnuje civilně procesnímu a rodinnému právu, působila v soudnictví, advokacii. Spoluautorka zákona o zvláštních řízeních soudních, hostující profesorka na univerzitě v Californii.
Program:

9:00-15:00 (1. a 2. den)

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:25.9.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:5990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz