Porušení rozpočtové kázně pohledem aktuální soudní judikatury

termínmístolektorcena
27.3. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Vladimír Dlouhý DiS.
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 27.3.2019 9:00 do 27.3.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cíl semináře:

Účastníci semináře se seznámí s aktuálním vývojem judikatury v oblasti porušení rozpočtové kázně (proporcionalita odvodu, marginalita pochybení, uznatelnost změnových rozhodnutí poskytovatelů aj.) a jeho dopadem do správní praxe.

 

V rámci semináře získá účastník aktuální informace o rozhodovací praxi soudů a k tomu se vážících nových postupech finančních úřadů při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně.

Budou probrána vybraná rozhodnutí krajský soudů a Nejvyššího správního soudu (NSS), která se významným způsobem promítají do správní praxe. Účastník se zároveň dozví praktické rady jak předcházet porušení rozpočtové kázně, jak postupovat v případech odejmutí, nevyplacení či obdržení výzvy k vrácení dotace. Účastníkům budou dále objasněny možnosti dalšího postupu za situace, že kontrola finančního úřadu uloží odvod za porušení rozpočtové kázně.

 

Doporučená literatura: 

-          Zákon č. 218/20000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

-          Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

-          Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

-          Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

-          Rozhodnutí Komise C(2013) 9527 final ze dne 19. Prosince 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav

-          Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020

Lektoři:Mgr. Vladimír Dlouhý DiS. - Lektor působil na Ministerstvu financí se specializací na správu a rozvoj informačních systémů v oblasti dotací a jejich kontroly. V letech 2011 až 2013 se podílel na utváření nefiskálních agend vznikajícího Generálního finančního ředitelství. Od roku 2014 zastává funkci vedoucího oddělení a zástupce ředitele Odboru nefiskálních agend, tj. útvaru, který metodicky usměrňuje výkon kontroly dotací na finančních úřadech a odpovídá za koordinaci správy odvodů za porušení rozpočtové kázně.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:20.3.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka