Spisová služba pro praxi - PŘESUN Z 15.3.

termínmístolektorcena
11.3. | 9:00Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1Mgr. Radek Pokorný
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-529/2010, Název akreditace: Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200078
Termín:od 11.3.2019 9:00 do 11.3.2019 15:00
Místo:Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl semináře:

Prohloubení znalostí spisové služby za účelem zajištění jejího úspěšného vedení v listinné či elektronické podobě a bezpečného zvládnutí podmínek pro úspěšné ukládání a vyřazování dokumentů v souladu s příslušnou archivní legislativou.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující: - Informace o platné archivní a související legislativě a dalších právních předpisech týkající se nakládání s dokumenty, odborné pojmy.

- Zásady vedení spisové služby v listinné a elektronické podobě (příjem dokumentů, kontrola náležitostí dokumentů v digitální podobě, převody dokumentů z digitální do listinné podoby a naopak, evidence, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování dokumentů, užívání ověřovacích prvků, odesílání dokumentů).

- Ukládání dokumentů v analogové a digitální podobě, spisovny, vyřazování dokumentů a výběr archiválií, průběh klasického i elektronického skartačního řízení a výběr archiválií mimo skartační řízení.

- Spisový řád, spisový a skartační plán, metodická a kontrolní činnost státních archivů vůči původcům

- Aktuální informace k praxi i legislativnímu vývoji dle zájmů účastníků

 

Doporučená literatura:

- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění

- Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění

- Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, VMV čá 57/2017

- Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES („eIDAS“)

- Zákon č. 297/2016, o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

- Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Lektoři:Mgr. Radek Pokorný - Státní oblastní archiv - vedoucí Oddělení archivní metodiky. Spoluautor: Slovníku moderní archivní terminologie, Základních pravidel pro zpracování archiválií.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:4.3.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka