Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostech

termínmístolektorcena
8.3. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Magdaléna Vyškovská
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-536/2014, Název akreditace: Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 8.3.2019 9:00 do 8.3.2019 14:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Do naší nabídky vzdělávacích kurzů zařazujeme kurz „Právní úprava poskytování náhrad cestovních výdajů v širších daňových a pojistných souvislostech“ na kterém Vás lektorka provede tématy jako je např. úprava cestovních náhrad dle zákoníku práce, nároky zaměstnanců a daňový režim poskytovaných cestovních náhrad na straně zaměstnance a zaměstnavatele, minimální pracovněprávní podmínky, notifikace při vyslání na zahraniční pracovní cestu aj.

 

Cíl semináře:

Cílem semináře je poskytnout účastníkům komplexní informaci o úpravě cestovních náhrad v zákoníku práce, povinnostech zaměstnavatele a nárocích i povinnostech zaměstnanců. Se zahraničními pracovními cestami, zejména do členských států EU souvisejí další významné povinnosti zaměstnavatele, zejména hlášení vyslání, poskytování minimálních pracovněprávních podmínek zaměstnancům, doložení, jakým právním předpisům podléhá zaměstnanec z hlediska sociálního zabezpečení. Rovněž se může stát, že nejen mzda, ale i české cestovní náhrady podléhají zdanění v zahraničí. Z tohoto důvodu bude podán i výklad těchto povinností a pravidel s nimi souvisejícími. Výklad je doplněn příklady.

 

Obsah semináře:

 • Nárok na úhradu cestovních náhrad jako základní princip vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec podle zákoníku práce.
 • Komu náleží cestovní náhrady a za jakých podmínek (zaměstnanci, kteří uzavřeli pracovní smlouvu či dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, členové statutárních orgánů).
 • Rozdílné nároky pro zaměstnance státní a zaměstnance v soukromém sektoru (co je minimální povinností pro zaměstnavatele v soukromém sektoru a co všechno může zaměstnancům poskytovat bez negativních daňových dopadů).
 • Co je místo výkonu práce a co pravidelné pracoviště a jejich význam pro poskytování cestovních náhrad.
 • Tuzemské cestovní náhrady (pracovní cesta, cesta mimo pravidelné pracoviště, mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn).
 • Specifické režimy (cestovní náhrady při přeložení, dočasném přidělení a přijetí).
 • Zahraniční pracovní cesta jako jedna z forem vyslání a cestovní náhrady.
 • Další povinnosti související se zahraniční pracovní cestou vyplývající z evropské legislativy, zejména ze směrnice i vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (notifikační povinnosti, minimální mzda atd.).
 • Místo výkonu práce v zahraničí a související povinnosti zaměstnavatele.
 • Paušalizace cestovních náhrad.
 • Vyúčtování cestovních náhrad a dohoda se zaměstnancem o odlišných podmínkách.
 • Zahraniční pracovní cesta a sociální zabezpečení a daň z příjmů fyzických osob (kdy hradit do ČR a kdy do zahraničí a za jakých podmínek).
 • Příklady daňových dopadů při zahraniční pracovní cestě.
Lektoři:Mgr. Magdaléna Vyškovská - lektorka je daňová poradkyně specializující se na otázky pracovního, daňového práva a práva sociálního zabezpečení související se zaměstnáváním zaměstnanců včetně cizinců a jejich vysíláním na pracovní cesty, autorka publikace „Cizinci a daně“, „Výklad smluv o zamezení dvojího zdanění ve světle judikatury NSS a Conseil d´ Etat /Francie, spoluautorka knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice“
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:1.3.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka