Úvod do krizového řízení, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
9.4. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekplk. Ing. Ivan Koleňák
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-85/2015, Název akreditace: Krizové řízení
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 9.4.2019 9:00 do 9.4.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Nabídku kurzů rozšiřujeme o seminář „Úvod do krizového řízení“. V rámci semináře se seznámíte s přehledem nejdůležitějších právních předpisů z této oblasti, lektor probere témata, jako je krizový stav, krizové opatření, působnost orgánů krizového řízení, finanční zabezpečení krizových opatření aj. Kurz má obecný charakter a je také určen pro začínající úředníky. Kurzem Vás provede lektor plk. Ing. Ivan Koleňák, který se věnuje problematice bezpečnosti, krizového řízení, ochrany obyvatelstva, IZS aj. více jak 25 let.

 

Cílem semináře je objasnit vybrané kapitoly v oblasti přípravy a řešení krizových situací nesouvisejících se zajišťováním obrany státu, jako:

 

-       součást prohlubování kvalifikace úředníků územních samosprávných celků na základě stanoveného plánu vzdělávání podle zvláštního právního předpisu;

 

-       doplňková forma přípravy úředníků územních samosprávných celků k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro „Výkon správních činností při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení“ podle zvláštních právních předpisů;

 

-       doplňková forma přípravy státních zaměstnanců k vykonání úřednické zkoušky v oboru státní služby „Krizové řízení, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém“ podle zvláštních právních předpisů.

 

Cílovou skupinou semináře jsou úředníci územních samosprávných celků a státní zaměstnanci vykonávající ve správních úřadech státní správu.

 

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 

-       přehled právních předpisů v oblasti bezpečnosti, krizového řízení, ochrany obyvatelstva, IZS a související problematiky;

-       přehled dalších dokumentů nelegislativního charakteru (strategie, koncepce, metodiky směrnice a jiné);

-       závěry z Analýzy hrozeb pro ČR, zpracované typové plány;

-       krizové stavy a krizová opatření;

-       jiné stavy podle zvláštních právních předpisů;

-       působnosti vybraných orgánů krizového řízení;

-       bezpečnostní rady a krizové štáby;

-       krizové plány a plány krizové připravenosti;

-       finanční zabezpečení krizových opatření;

-       kontroly podle krizového zákona.

Lektoři:plk. Ing. Ivan Koleňák - lektor se věnuje problematice bezpečnosti, krizového řízení, kritické infrastruktury, ochrany obyvatelstva, IZS a prevence závažných havárií více jak 25 let. Působil ve funkcích vedoucího referátu obrany a ochrany okresního úřadu. Od roku 2003 pracoval jako ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení na krajském ředitelství HZS kraje a následně na Ministerstvu vnitra- GŘ HZS ČR. Podílel se na přípravě návrhu novelizace krizového zákona a na zpracování celé řady koncepčních dokumentů a jiných materiálů. Téměř 10 let externě působil jako odborný garant, lektor a zkoušející na Institutu pro veřejnou správu Praha.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:2.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka