Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte - MPSV AKREDITACE

termínmístolektorcena
5.4. | 9:00Praha -, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 52990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:A2018/0661-SP/PC, Název akreditace: Rodičovská role a její vliv na zdravý psychický vývoj dítěte
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200105
Termín:od 5.4.2019 9:00 do 5.4.2019 15:00
Místo:Praha -, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cíl a obsah semináře:

Jak funguje dnešní „moderní“ rodičovství?

Jak moc jsou v psychice dítěte významné rodičovské role?

Je správná střídavá péče nebo výlučná péče jednoho z rodičů a za jakých podmínek?

 

Odpovědi na tyto a další otázky si můžete ujasnit na našem semináři s českou psycholožkou prof. PhDr. Lenkou Šulovou, CSc., která se ve své praxi zabývá především vývojovou psychologií v souvislosti s raným vývojem dítěte a vztahy mezi rodiči a dětmi.

 

V rámci kurzu bude představena problematika významu rodičovských rolí pro výchovu a zdravý psychický vývoj dítěte. Program se bude věnovat nejen charakteristickým prvkům současného rodičovství, ale zvláštní pozornost bude věnována specifickým znakům chování otce a matky vůči dítěti v obecné rovině i s důrazem na jednotlivé vývojové etapy. Především období raného věku, předškolního období a dospívání bude zmíněno detailněji. Kurz se také dotkne témat a rizik s nimi spojených, jako je výlučná péče jen jednoho z rodičů, střídavá péče a také tématu „Dítě v péči otce“, které je v české společnosti relativně nové.

Součástí kurzu bude také praktická část, ve které budou představeny konkrétní kauzy, a bude vedena diskuze s účastníky kurzu.

 

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout dotčeným odborníkům (příkladně opatrovnickým soudcům, pediatrům, pedagogům, pracovníkům OSPOD či sociálním pracovníkům) dostatek odborných informací na dané téma a představit konkrétní kauzy. Účastník vzdělávacího programu si jeho úspěšným absolvováním osvojí nejnovější poznatky z oblasti vývojové a sociální psychologie a své poznatky bude schopen aplikovat v oblasti svého působení. Cílem je však též předání těchto informací rodičům, v rámci sociální práce s rodinou, kteří zvažují rozvod s následnou střídavou péčí o dítě, či svěření dítěte do péče pouze jednoho z rodičů. Je důležité, aby si rodiče byli předem vědomi různých rizik, která mohou následně mít vliv na zdravý psychický vývoj jejich dítěte. Cílem kurzu je tedy jak vzdělávání, tak prevence.

 

  1. Současné rodičovství

Charakteristické znaky současného rodičovství ve vztahu k psychickému vývoji dítěte.

-          aktuální rizika pro zdravý vývoj dítěte

-          fluidní vztahy

-          modus vivendi

-          příliš „zralí“ rodiče

-          aktivní hybatelé – pasivní konzumenti

-          hyperrealista

-          individuální x kolektivní činnosti

 

  1. Otcovská a mateřská role

Popis specificity otcovské a mateřské role a její význam ve výchovném působení na dítě. Jednotlivé vývojové etapy s akcentem na význam otce ve výchově a v procesu formování osobnosti dítěte.

-          význam rodičovských rolí pro výchovu a zdravý psychický vývoj dítěte

-          zaměřenost na zájem jednotlivce

-          dítě v péči otce

-          rizika výlučné péče jednoho z rodičů

-          komplementarita rodičovských postav

-          Gleasonova teorie mostu

 

  1. Praktická část – příklady dobré a špatné praxe, kazuistiky, diskuze

Kurz je akreditován MPSV.

Lektoři:
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:29.3.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka