Zákon č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darů

termínmístolektorcena
5.3. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5JUDr. Lukáš Glaser
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-184/2016, Název akreditace: Novela zákona č.250/2000 Sb. - z pohledu obce jako poskytovatele dotací, návratných finančních výpomocí a darů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200085
Termín:od 5.3.2019 9:00 do 5.3.2019 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cílem semináře je seznámení posluchačů s pravidly pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtů obcí. Seminář je zacílen na právní stránku poskytování dotací, včetně rozborů jednotlivých případů poskytování veřejné finanční podpory s cílem poskytnout ucelený přehled pro poskytovatele dotací, darů, návratných finančních výpomocí a jiných plnění z veřejných rozpočtů s ohledem na zákonné povinnosti.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

1)   Obecná právní východiska poskytování dotací

2)   Vymezení právní úpravy poskytování dotací územními samosprávnými celky

3)   Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

4)   Vymezení základních pojmů - dotace, návratná finanční výpomoc (NFV), veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, vyúčtování, vypořádání, porušení rozpočtové kázně

5)   Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace (NFV) a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (NFV)

6)   Obecně k porušení rozpočtové kázně (výzvy, snížené odvody)

7)   Poskytování dotací, darů a NFV s ohledem na zákon o obcích

8)   Zvláštní případy, v nichž se nejedná o poskytnutí dotace

9)   Spory z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace (NFV)

Lektoři:JUDr. Lukáš Glaser - vedoucí odboru legislativy a vnitřních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:26.2.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka