Překážky v práci, úprava dovolené, skončení pracovního poměru

termínmístolektorcena
13.6. - 14.6.Hotel Legner Zvánovice, Kádovská 154, 251 65 ZvánoviceJUDr. Michael Košnar
6990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-87/2015, Název akreditace: Pracovní právo
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 13.6.2019 9:30 do 14.6.2019 13:00
Místo:Hotel Legner Zvánovice, Kádovská 154, 251 65 Zvánovice
Popis:

Na praktických příkladech a s přihlédnutím k  judikatuře českých soudů posluchačům poskytnout komplexní informace k jednotlivým způsobům skončení pracovního poměru a dále pak k právní úpravě dovolené a překážek v práci obsažené v zákoníku práce.

 

Téma č. 1: Jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru

-          přehled jednotlivých způsobů skončení pracovního poměru

-          skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby

-          dohoda o rozvázání pracovního poměru

-          zrušení pracovního poměru ve zkušební době

-          výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

 • výpovědní doba a modifikace jejího běhu či délky (např. § 53 odst. 2 ZP)
 • jednotlivé výpovědní důvody a úskalí jejich uplatnění
 • ochranná doba zaměstnance (§ 53, § 54 ZP)

-          výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance a některé specifické případy (§ 51a, § 339a ZP)

-          okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance a ze strany zaměstnavatele

-          odstupné a jeho případné vracení

-          neplatné rozvázání pracovní poměru a možný způsob obrany

 

Téma č. 2: Právní úprava dovolené v ZP

-          obecně k právní úpravě dovolené v ZP, představení jednotlivých druhů dovolené

-          rozlišení dovolené za kalendářní rok, případně její poměrné části a dovolené za odpracované dny

-          dodatková dovolená

-          výměra dovolené, určení počtu pracovních dnů

-          překážky (ne)považující se za výkon práce pro účely dovolené

-          krácení dovolené

-          čerpání dovolené

-          náhrada za dovolenou

-          stručné představení nové koncepce dovolené v připravované novele ZP

 

Téma č. 3: Právní úprava překážek v práci

-          obecně k překážkám v práci, třídění překážek, systematika v ZP

-          právní následky překážek v práci

-          překážky v práci na straně zaměstnance:

 • dočasná pracovní neschopnost zaměstnance
 • ošetřování člena domácnosti
 • dlouhodobá péče
 • mateřská dovolená
 • rodičovská dovolená
 • překážky v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

-          překážky v práci na straně zaměstnavatele:

 • prostoj, nepříznivé povětrnostní vlivy
 • jiná překážka ve smyslu § 208 ZP
 • překážka za dobu strávenou na pracovní cestě

 

Doprava: Z Prahy se dostanete do místa konání nejlépe autem. Hotel je vzdálen cca 40 km od Prahy směr Brno, parkování možné zdarma před hotelem. Z pražských Hájí jede autobus každou půl hodinu až hodinu a cesta trvá 50 minut.

V ceně je zahrnuto:

2x odborný program ve dnech 31.1.-1.2.2019, 2x osvědčení o účasti, coffeebreaky po oba dva dny, obědy.

V ceně není zahrnuto:

Ubytování, večeře.

 

Lesní Lázně - Legner Hotel Zvánovice
Kádovská 154
251 65 Zvánovice

Tel.: +420 323 649 679

E-mail: zvanovice@legner.cz

Při rezervaci ubytování uvádějte "Aliaves".

Pokud máte zájem o nějakou proceduru, je třeba ji nahlásit předem. Proceduru je možné využít ve dne 13.6. po 16:00 či dne 14.6. po obědě.

http://www.lesnilazne.cz/index.php?procedury-terapie&details=4

Poznámka k ceně: Cena 6.990 platí do 24.5.2019. Pro přihlášky přijaté od 25.5.2019 platí cena 7.590 Kč

Lektoři:JUDr. Michael Košnar - státní zaměstnanec působící na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí. Vedle přednáškové činnosti, kdy působí též na Právnické fakultě UK, se dále věnuje publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo.
Program:

1.den 9:30-15:30

2.den 9:00-13:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:6.6.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:6990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz