Zvláštní řízení soudní v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí

termínmístolektorcena
23.4. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Věra Novotná
2190 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:2016/0059-PC/SP
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 23.4.2019 9:00 do 23.4.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Od nabytí účinnosti občanského zákoníku a zákona o zvláštních řízeních soudních a dalších souvisejících předpisů uplynulo již několik let. Mezitím byly přijaty novely těchto předpisů a jsou již praktické zkušenosti z aplikace, a to jak v působnosti soudů, tak v působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Pro orgány sociálně-právní ochrany dětí  není snadné se v soudním procesu pohybovat, zejména proto,že  v rámci ČR jsou zaznamenávány stále různé příklady dobré i špatné praxe. Cílem vzdělávacího programu „  Zvláštní  soudní  řízení v působnosti orgánů sociálně – právní ochrany dětí“ je proto poskytnout sociálním pracovníkům a dalším zainteresovaným odborníkům, působícím v sociální oblasti, přehled o tom, jak  právní předpisy aplikovat a jaké nástroje používat  v procesu soudního řízení.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • věcná a místní příslušnost, právo státního zastupitelství
 • předběžná opatření, speciální oprávnění orgánů sociálně-právní ochrany dětí
 • způsoby zahájení řízení

druhy zvláštních řízení:            

 • řízení o svéprávnosti, řízení ve věcech opatrovnictví člověka

řízení ve věcech ochrany před zásahy do osobní svobody:

 • řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče
 • řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb
 • řízení o povolení uzavřít manželství
 • řízení ve věcech ochrany proti domácímu násilí    
 • řízení o určení a popření rodičovství              
 • řízení ve věcech osvojení
 • řízení ve věcech péče soudu o nezletilé

 

Dalším stěžejním modulem kurzu je předání praxí získaných poznatků, zkušeností a výsledků vzájemné spolupráce soudů a orgánů sociálně - právní ochrany dětí, která byla od uvedení zákona č. 292/2013 Sb. v platnost významně modifikována.

Lektoři:JUDr. Věra Novotná - Expertka a metodička pro výkon sociálně-právní ochrany dětí v ČR; pracovala 30 let na Ministerstvu práce a sociálních věcí, 18 let je předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:16.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2190 CZK bez DPHšipka