Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků, 2+1 zdarma

termínmístolektorcena
31.5. | 9:00Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Ing. Lenka Stromšíková
Ing. Zdeněk Studeník
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-575/2016 -Novela zákona o rozpočtových pravidlech
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200129
Termín:od 31.5.2019 9:00 do 31.5.2019 15:00
Místo:Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky se základním legislativním rámcem v oblasti rozpočtu ÚSC. Seminář si také klade za cíl jeho účastníkům ve své metodické části přiblížit praktickou formou vhodná doporučení a příklady dobré praxe

Obsah semináře: 

-     Rozpočet ÚSC

-     Zdroje rozpočtu ÚSC

-     Moderní rozpočtové metody

-     Účelnost, efektivnost, hospodárnost – základ pro řízení obcí a krajů

-     Rozpočtová odpovědnost

-     Zadluženost ÚSC a její sledování

-     Metodika rozpočtu

-     Závazné ukazatele rozpočtu

-     Správnost stanovení časové použitelnosti u stanovených závazných ukazatelů

-     Praktické příklady

-     Porušení rozpočtové kázně

-     Financování zřízených a založených organizací

-     Peněžní fondy příspěvkových organizací

-     Vztah státního rozpočtu a jeho organizací k rozpočtu kraje, resp. rozpočtu ÚSC a jimi zřizovaných organizací

-     Průtokové dotace, finanční vypořádání

Lektoři:Ing. Lenka Stromšíková - odbornice, rozpočtář ÚSC
Ing. Zdeněk Studeník - vedoucí finanční odboru
Program:

Konkrétní časový harmonogram BUDE DOUPŘESNĚN.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:24.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka