Třídění a využití komunálních odpadů, tj. zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, problémy, úprava de lege ferenda

termínmístolektorcena
5.2. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Ing. Petr Petržílek Ph.D.
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 5.2.2019 9:00 do 5.2.2019 13:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

Zákon o odpadech

-         Komunální odpady

-         Srovnání EU

-         Nakládání s komunálními odpady

-         Obce jako původci komunálního odpadu

Zákon o obalech

-         Srovnání EU

-         Subjekty třídění a recyklace

-         Autorizace

-         Struktura nákladů

De lege ferenda

-         Nová legislativa EU

-         POH

-         Zákaz skládkování

-         Poplatky za skládkování

-         Oběhové hospodářství

Některé otázky spojené s vydáváním OZV o stanovení systémů shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Lektoři:JUDr. Ing. Petr Petržílek Ph.D. - Advokát, odborník v pozici ředitele legislativního odboru a později náměstek ministra životního prostředí. Podílel se na přípravě současných zákonů.
Program:

9:00-13:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:29.1.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka