Jak zadávat veřejné zakázky v otevřeném řízení a ZPŘ, novinky v právní regulaci zadávání veřejných zakázek, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
31.5. | 9:00Praha -Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5JUDr. Lenka Matochová
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-300/2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200139
Termín:od 31.5.2019 9:00 do 31.5.2019 15:00
Místo:Praha -Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Zadávání veřejných zakázek je sice ze zákona (zákon o zadávání veřejných zakázek - ZZVZ) striktně formalizovaný proces, zadavateli v něm ale není předepsán přesný harmonogram co a jak vykonat. V některých souvislostech jsou meze uvážení zadavatele poměrně široké.

V rámci semináře lektorka posluchače provede procesem zadávání veřejné zakázky, a to s důrazem na otevřené řízení a zjednodušené podlimitní řízení, posluchačům budou poskytnuty související praktické rady a doporučení.

Posluchači budou upozorněni na změny v právní regulaci zadávání veřejných zakázek.

Základní struktura semináře

  • jaké zakázky musím zadat v zadávacím řízení podle ZZVZ;
  • meze a možnosti volby postupu výběru dodavatele;
  • zásady zadávání veřejných zakázek podle § 6 ZZVZ, příklady špatné a dobré praxe;
  • novinky v právní regulaci zadávání veřejných zakázek;
  • povinná elektronická komunikace v zadávacím řízení;
  • jak můžu formulovat své požadavky (zadávací podmínky);
  • práva a povinnosti zadavatele v průběhu zadávacího řízení od jeho zahájení po jeho ukončení;
  • uzavření smlouvy na veřejnou zakázku nebo zrušení zadávacího řízení;
  • uveřejnění smlouvy – registr smluv, profil zadavatele.
Lektoři:JUDr. Lenka Matochová - je právničkou Odboru práva veřejných zakázek MMR. Je spoluautorkou zákona o zadávání veřejných zakázek a navazující komentářové literatury, podílela se na zpracování překladu evropských zadávacích směrnic do českého jazyka, je aktivní administrátorkou zadávacích řízení. Ve své akademické a publikační činnosti se soustředí na právní regulaci změn závazků ze smluv na veřejné zakázky a na elektronickou komunikaci v zadávacích řízeních.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Pro přihlášky přijaté od 4.4.2019 platí cena 2.990 Kč bez DPH.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:24.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka