Projednávání přestupků obecní a městskou policií, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
29.5. | 9:00Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Bc. Pavel Vetešník
2590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-130/2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940500007
Termín:od 29.5.2019 9:00 do 29.5.2019 15:00
Místo:Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s projednáváním přestupků příkazem na místě obecní policií. Dostatečný prostor bude na semináři věnován dotazům a příkladům z praxe.

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • Působnost obecní policie
 • Strážník obecní policie
 • Podmínky odpovědnosti za přestupek
 • Projednávání přestupku příkazem na místě
 • Podmínky pro uložení napomenutí a pokuty příkazem na místě
 • Náležitosti příkazového bloku
 • Nejčastější chyby a nedostatky
 • Přezkum příkazu na místě
 • Zápis do evidence přestupků
 • Příslušnost obecní policie k projednávání přestupků
 • Požadavky na oprávněnou úřední osobu
 • Vymezení všech skutkových podstat přestupků projednávaných obecní policií

 

Lektoři:JUDr. Bc. Pavel Vetešník - Externí vysokoškolský učitel, člen pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády a rozkladové komise Ministerstva vnitra. Dlouhodobě se věnuje problematice přestupků v rámci právní praxe.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:22.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz