Sousedská práva, nezbytná cesta a další otázky ochrany vlastnického práva v praxi a v judikatuře NS

termínmístolektorcena
5.2. | 9:30Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Michal Králík Ph.D.
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-196/2016, Název akreditace: Omezení vlastnického práva
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 5.2.2019 9:30 do 5.2.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit s problematikou omezení vlastnického práva v podobě sousedských práva a nezbytné cesty a jednak z pohledu právní úpravy obsažené v občanském zákoníku a jednak v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu z let 2014 – 2018.  Tato rozhodnutí budou vysvětlena v poměrech nové právní úpravy se zdůrazněním toho, jak se mohou promítnout do právní praxe.

 

Odborný program semináře:
1)  Sousedská práva v novém občanském zákoníku:

 • přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti sousedských práv s přesahem do dalších institutů (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí, poučovací povinnost soudu apod.) z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky
 • vysvětlení nové právní úpravy tzv. sousedského práva s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb.
 • jednotlivé oblasti sousedských práv  (podrosty a převisy, stromy na hranicích pozemků, stavby na hranicích pozemků, užívání cizího prostoru)
 • problematiky imisí způsobených provozem na pozemních komunikacích
 • privilegované a nikoliv privilegované imise
 • přímé a nepřímé imise
 • typologie žalob – žalobní petity, důkazní břemena, formulace výroků rozhodnutí soudů
 • sousedská práva a zneužití práva
 • praktické příklady právních problémů sousedských vztahů a způsoby jejich řešení
 • sousedská práva a rozhodování o náhradě nákladů řízení

 2)  Nezbytná cesta v novém občanském zákoníku:

 • přechodná ustanovení a intertemporalita v oblasti nezbytné cesty s přesahem do dalších institutů (superficiální zásada, předvídatelnost rozhodnutí apod.) z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky
 • vysvětlení nové právní úpravy nezbytné cesty s komparací ve vztahu k úpravě obsažené v zákoně č. 40/1964 Sb.
 • předpoklady povolení nezbytné cesty
 • důvody nepovolení nezbytné cesty (speciální úprava zákona č. 89/2012 Sb.  další důvody zamítnutí žaloby o povolení nezbytné cesty z oblasti sousedských práv a zneužití práva)
 • procesní a hmotněprávní žalobní souvislosti řízení o povolení nezbytné cesty  – vázanost soudu návrhem, formulace žalobních návrhů a výroků rozhodnutí soudů, poučovací povinnost soudu
 • náležitosti soudních rozhodnutí o povolení nezbytné cesty
Lektoři:Mgr. Michal Králík Ph.D. - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:29.1.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka