Správní trestání - odpovědnost za správní delikty a řízení o nich z pohledu judikatury NSS-Prof., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D

termínmístolektorcena
14.5. | 9:00Brno - Hotel Omega Křídlovická 19bProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-73/2014, Název akreditace: Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940500012
Termín:od 14.5.2019 9:00 do 14.5.2019 15:00
Místo:Brno - Hotel Omega Křídlovická 19b
Popis:

Nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přináší do českého řízení o přestupcích a správních deliktech mnohé zásadní změny. Účelem této přednášky, pojaté diskusní formou, bude analyzovat některé hmotněprávní i procesní instituty nového zákona perspektivou judikatury NSS ke starému přestupkovému zákonu. Přednáška si klade za cíl ozřejmit, co ze staré judikatury bude aplikovatelné i na nový zákon a co naopak bude pro nový zákon nepoužitelné. Jinak řečeno, na vybraných příkladech (např. pokračování v přestupku, omyl skutkový a právní, nová právní úprava promlčecí doby, přechody deliktní odpovědnosti na právní nástupce, dokazování, odvolání a jiné opravné prostředky) budeme diskutovat, v čem je nové přestupkové řízení opravdu nové a v čem navazuje na stávající koncepci. Obsáhle budeme diskutovat též přechodná ustanovení k novému zákonu. Uvidíme též první judikáty správních soudů k novému zákonu.

Lektoři:Prof., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D - soudce Nejvyššího správního soudu, který soudí spory týkající se zákona č. 106/1999 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:7.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka