Nový přestupkový zákon a judikatura NSS

termínmístolektorcena
21.2. - 22.2.Hotel Legner Zvánovice, Kádovská 154 251 65 ZvánoviceProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
6990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-73/2014, Název akreditace: Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200084
Termín:od 21.2.2019 9:30 do 22.2.2019 13:00
Místo:Hotel Legner Zvánovice, Kádovská 154 251 65 Zvánovice
Popis:

Nový zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přináší do českého řízení o přestupcích a správních deliktech mnohé zásadní změny. Účelem této přednášky, pojaté diskusní formou, bude analyzovat některé hmotněprávní i procesní instituty nového zákona perspektivou judikatury NSS ke starému přestupkovému zákonu. Přednáška si klade za cíl ozřejmit, co ze staré judikatury bude aplikovatelné i na nový zákon a co naopak bude pro nový zákon nepoužitelné. Jinak řečeno, na vybraných příkladech (např. pokračování v přestupku, omyl skutkový a právní, nová právní úprava promlčecí doby, přechody deliktní odpovědnosti na právní nástupce, dokazování, odvolání a jiné opravné prostředky) budeme diskutovat, v čem je nové přestupkové řízení opravdu nové a v čem navazuje na stávající koncepci. Obsáhle budeme diskutovat též přechodná ustanovení k novému zákonu. Uvidíme též první judikáty správních soudů k novému zákonu.

 

Doprava: Z Prahy se dostanete do místa konání nejlépe autem. Hotel je vzdálen cca 40 km od Prahy směr Brno, parkování možné zdarma před hotelem. Z pražských Hájí jede autobus každou půl hodinu až hodinu a cesta trvá 50 minut.

V ceně je zahrnuto:

2x odborný program ve dnech 21.-22.2.2019, 2x osvědčení o účasti, coffeebreaky po oba dva dny, obědy.

V ceně není zahrnuto:

Ubytování, večeře.

 

Lesní Lázně - Legner Hotel Zvánovice
Kádovská 154
251 65 Zvánovice

Tel.: +420 323 649 679

E-mail: zvanovice@legner.cz

Při rezervaci ubytování uvádějte "Aliaves".

Pokud máte zájem o nějakou proceduru, je třeba ji nahlásit předem. Proceduru je možné využít ve dne 31.1. po 16:00 či dne 1.2. po obědě.

http://www.lesnilazne.cz/index.php?procedury-terapie&details=4

 

 

 

Lektoři:Prof., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D - soudce Nejvyššího správního soudu, který soudí spory týkající se zákona č. 106/1999 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Program:

1.den 9:30-15:30


9:30-11:00 přednáška

11:00-11:15 coffeebreak 

11:15-12:45 přednáška

12:45 -13:45 oběd

13:45 – 15:30 přednáška

volno pro procedury

19:00 večeře

 

2. den 9:00-13:00

 

9:00-10:30 – přednáška

10:30-10:45 coffeebreak 

10:45-12:15 přednáška

12:15 oběd 

zakončení, možnost procedur

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:14.2.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:6990 CZK bez DPHšipka