Zákon o kontrole v praxi, 2+1 zdarma

termínmístolektorcena
26.3. | 9:00Praha - , Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Ing. Tomáš Pösl
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-529/2015, Název akreditace: Kontrolní řád
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200099
Termín:od 26.3.2019 9:00 do 26.3.2019 14:00
Místo:Praha - , Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Nebaví Vás vzdělávací kurzy, na kterých se probírá paragraf po paragrafu?  Toto Vás v našem kurzu nečeká. Provedeme Vás kurzem, který se zabývá problematikou zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (zákon o kontrole) tak, abyste si z něj odnesli cenné rady a odpovědi na Vaše dotazy. Zkušený lektor s Vámi prodiskutuje aktuální otázky a problematické případy, se kterými se ve své praxi můžete setkat.

Kurz je určen všem pracovníkům, jejichž náplní práce je kontrolní činnost.

 

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou a praktickými aspekty realizace procesu kontroly dle zákona o kontrole (kontrolního řádu).

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • Působnost kontrolního řádu.
 • Kontrolní orgán, kontrolovaná osoba.
 • Kontrola a její předmět.
 • Úkony předcházející kontrole.
 • Pověření ke kontrole.
 • Průběh kontroly.
  • zahájení kontroly;
  • práva a povinnosti kontrolujícího;
  • práva a povinnosti kontrolované osoby;
  • další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby);
  • odebírání vzorků;
  • protokol o kontrole;
  • námitky a jejich vyřizování;
  • sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky);
  • ukončení kontroly;
 • Speciální úprava zvláštních institutů.
  • kontrola výkonu státní správy;
  • povinnost mlčenlivosti;
  • oprava neprávností a došetření věci;
  • nahlížení do spisu;
  • náklady kontroly;
  • převzetí kontroly nadřízeným orgánem;
  • spolupráce kontrolních orgánů;
  • zveřejňování informací o kontrolách;
  • plánování kontrol;
  • vztah ke správnímu řádu;
  • vzory úkonů, rozhodnutí a oznámení související s aplikací kontrolního řádu.
Lektoři:Ing. Tomáš Pösl - odborník na odměňování členů zastupitelstev
Program:

9:00-14:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:19.3.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka