Veřejná podpora - praktická aplikace pravidel-JUDr. Michael Kincl

termínmístolektorcena
19.9. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Michael Kincl
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-202/2015, Název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200210
Termín:od 19.9.2019 9:00 do 19.9.2019 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cílem semináře je objasnit si základní znaky a pravidla veřejné podpory. Položíme si otázky, kdy je ovlivněn obchod mezi členskými státy, kdy je narušena nebo hrozí narušení soutěže, nebo či zvýhodňuje podpora určité podniky nebo určité odvětví podnikání a je selektivní? Zda je podpora poskytnuta státem nebo z veřejných prostředků. Veřejná podpora je obecně zakázána. Její poskytnutí je možné tehdy, pokud najdeme právní titul (výjimku) k jejímu legálnímu poskytnutí. Mezi takové výjimky můžeme zařadit například poskytování podpory ve formě podpory de minimis, regionální podpory či vyrovnávací platby za výkon veřejné služby v souladu s příslušnými pravidly.

Obsah semináře:

 • Definiční znaky veřejné podpory – rozbor jednotlivých znaků s odkazem na rozhodovací praxi institucí EU.
 • Za jakých podmínek lze poskytovat veřejnou podporu
 • Výjimky z obecné neslučitelnosti veřejné podpory. Vztahy mezi jednotlivými pravidly. Doporučené postupy při tvorbě podpůrných opatření
 • Zaměření na vymezení pojmu "podnik".
 • Příklady subjektů a vykonávaných činností. Znak "ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU".
 • Financování infrastruktury z veřejných rozpočtů a pravidla veřejné podpory. Použití nové blokové výjimky
 • Aplikace jednotlivých pravidel na veřejnou podporu v kultuře, sportu, podpory podnikání, budování infrastruktury apod.
 • Poskytování podpory ve formě podpory de minimis
 • Povinnosti poskytovatelů a příjemců při používání tohoto pravidla.

 

 • Princip soukromého investora v rozhodovací praxi institucí EU.
 • Principy práva EU upravujícího poskytování veřejné podpory. Vymezení vzájemných vztahů mezi pravidly, povinnosti jednotlivých aktérů při poskytování veřejné podpory. Podmínky pro slučitelnost veřejné podpory s vnitřním trhem. Výjimky z obecné neslučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem, druhy, použití.
 • Nová bloková výjimka. Podmínky aplikace, způsoby použití. Význam pro poskytování veřejné podpory.
 • Opatření jdoucí mimo dosah veřejné podpory
 • Povinnosti poskytovatelů veřejné podpory.
 • Jaká je role Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při aplikaci blokové výjimky
 • Jaké jsou role Evropské komise a národních soudů

Dotazy, diskuse.

 

Pro přihlášky přijaté od 13.5.2019 platí cena 2990 Kč bez DPH.

Lektoři:JUDr. Michael Kincl - poradce pro judikaturu na Nejvyšším soudě ČR. Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000. Působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.9.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka