Přestupky ve stavebnictví z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu

termínmístolektorcena
21.3. | 9:00Praha - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Mgr. Ondřej Mrákota
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-242/2017 - Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200086
Termín:od 21.3.2019 9:00 do 21.3.2019 15:00
Místo:Praha - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

V rámci naší nabídky Vám představujeme seminář se soudcem Nejvyššího správního soudu Mgr. Ondřejem Mrákotou, který Vás provede kurzem a představí Vám aktuální judikaturu k problematice přestupků ve stavební oblasti.  Lektor se bude věnovat nejen přestupkům dle z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, jako takovým; bude také probrána problematika zániku odpovědnosti za přestupek, řízení o přestupcích, vymezení skutku, dokazování, ukládání správních trestů aj. Na semináři budou zmíněny i konkrétní přestupky v oblasti stavebního práva a podrobně představeno jejich řešení.

 

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s právní úpravou přestupků na úseku stavebního řádu a relevantní judikaturou Nejvyššího správního soudu.

 

Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci obcí a měst vykonávající agendu stavebního úřadu.

 

 

Obsah semináře:

- úvodem v obecné rovině o zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jakož i zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád

 

 - v návaznosti na judikaturu Nejvyššího správního soudu bude vyložen:

 

- pojem přestupku,

- odpovědnost fyzické osoby za přestupek

- odpovědnost právnické osoby za přestupek

- odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek

- odpovědnost právních nástupců za přestupek

- zánik odpovědnosti za přestupek

 

- řízení o přestupcích

  a) základní principy přestupkového řízení

  b) vymezení skutku

  c) dokazování

  d) ukládání správních trestů

  e) změna právní úpravy

 

- konkrétní přestupky dle stavebního zákona

Lektoři:Mgr. Ondřej Mrákota - lektor je soudcem Nejvyššího správního soudu
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:14.3.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka