Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

termínmístolektorcena
15.10. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekPhDr. Vladimír Přikryl
2590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-400/2016, Název akreditace: Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 15.10.2019 9:00 do 15.10.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Účelem tohoto zákona je především upravit odlišně od občanského zákoníku některé podmínky vzniku, trvání a zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a jeho rozsah, upravit práva a povinnosti pojišťoven, pojistníků, pojištěných a poškozených a upravit vznik, organizaci a působnost České kanceláře pojistitelů. Současně s tím došlo k zásadní změně v povinnosti pojištění odpovědnosti tím, že zákon zavedl v případě vozidel registrovaných v registru silničních vozidel povinnost pojištění odpovědnosti po celou dobu registrace vozidla jako provozovaného s výjimkou doby, kdy je zapsáno jako vyřazené z provozu, vyvezené do jiného státu, zaniklé nebo odcizené. Zároveň jako člen EU musíme dodržet i směrnice s tím spojené.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 • vymezení pojmů
 • zelená karta
 • pojistná smlouva
 • limity pojištění
 • stanovení výše pojistného
 • výjimky z pojištění odpovědnosti
 • rozsah pojištění odpovědnosti
 • povinnosti pojištěného
 • pojistná plnění
 • škodní zástupce pojistitele v jiném členském státě
 • škodní zástupce pojistitele z jiného členského státu pro Českou republiku
 • škodní zástupce pojišťovny pro Českou republiku
 • právo pojistitele na úhradu vyplacené částky
 • újma způsobená provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti
 • zánik pojištění odpovědnosti
 • hraniční pojištění
 • evidence pojištění odpovědnosti
 • informační středisko Kanceláře
 • České pojišťovací kanceláře a fond zábrany škod
 • přestupky
 • kontrola pojištění odpovědnosti
Lektoři:PhDr. Vladimír Přikryl - Odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy.Má dlouhodobou praxi v oblasti legislativy v soukromém pojištění.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:8.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz