Pomocný analytický přehled PAP - pokročilý

termínmístolektorcena
11.2. | 9:00Hotel Omega v Brně, Křídlovická 19bIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-429/2017, Název akreditace: Pomocný analytický přehled PAP
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940500006
Termín:od 11.2.2019 9:00 do 11.2.2019 15:00
Místo:Hotel Omega v Brně, Křídlovická 19b
Popis:

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky (účetní, metodiky atd.), vybraných účetních jednotek, které sestavují a předávají Pomocný analytický přehled (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu, jedná se o organizační složky státu, státní fondy, státní příspěvkové organizace, kraje, Regionální rady regionů soudržnosti, obce (pokud je počet obyvatel 3000 a více) a příspěvkové organizace zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem (pokud jsou aktiva celkem vyšší než 100 milionů Kč).

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s obsahem jednotlivých částí PAP, včetně vysvětlení jejich provázanosti, použití jednotlivých typů změn, vykazování partnerů aktiva/pasiva, partnerů transakce a partnerů podrozvahových účtů, vykazování identifikátorů veřejných zakázek, sestavení Přehledu majetkových účastí a jejich změn v Části XIV PAP a také vysvětlení významných částek v Části XVII PAP. Významnou součástí semináře jsou konkrétní příklady postupů účtování s vazbou na vykazování v PAP.

 

Obsah:

důvody zavedení PAP

Pomocný analytický přehled prakticky

účetní jednotky předávající PAP

opravy v PAP

partneři v PAP

obsah jednotlivých částí PAP

typy změn

identifikátory veřejných zakázek

sestavení Přehledu majetkových účastí a jejich změn

vysvětlení významných částek v PAP

kontrolní vazby v PAP

praktické účtování

konkrétní příklady účtování s vazbou na vykazování v PAP

 

Je možné předem zasílat dotazy, které budou na semináři diskutovány.

Dotazy prosím zasílejte na specialistavzdelavani2@aliaves.cz

Lektoři:Ing. Nikola Kortanová - odbornice VS, oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF
Ing. Tomáš Sluka - odborník VS, vedoucí oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:4.2.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka