Zadávání veřejných zakázek

termínmístolektorcena
12.4. | 9:00Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Ing. Daniel Bartoň
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-513/2016, Název akreditace: Zadávání veřejných zakázek podle nové právní úpravy
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 12.4.2019 9:00 do 12.4.2019 15:00
Místo:Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Seminář je zaměřen na výklad zákona o zadávání veřejných zakázek. Smyslem je podat výklad právní úpravy sloužící k aplikaci v praxi, z části i s využitím dosavadní rozhodovací praxe. Vysvětlíme si jednotlivé kroky při zadávání veřejných zakázek a jejich problematická úskalí, která vznikají ze strany zadavatele, ale i dodavatele během celé životnosti projektu.

 

Obsah:

  • základní zásady a pojmy
  • druhy veřejných zakázek (podle předmětu – na stavební práce, dodávky a služby, podle výše předpokládané hodnoty – veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní veřejné zakázky, nadlimitní veřejné zakázky)
  • druhy zadávacích řízení (otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, zjednodušený režim, podlimitní řízení a nadlimitní řízení)
  • využití in-house zadávání pro veřejné zadavatele
  • zadávací podmínky
  • kvalifikace a nápravná opatření
  • využití jiných osob a poddodavatelů v zakázce
  • změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
  • přezkumné řízení (námitky, řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)
  • základní ustanovení o zadávacích řízeních (splnění podmínek účasti, průběh zadávacího řízení komise, střet zájmů, předkládání a objasňování dokladů, vyloučení účastníka zadávacího řízení)
Lektoři:JUDr. Ing. Daniel Bartoň - soudce na Městském soudu v Brně, dříve asistent předsedkyně senátu Nejvyššího správního soudu. Specializace na lidská práva a svobody, ústavní právo, mezinárodní právo, evropské právo, spolky (neziskové organizace), církve a náboženské společnosti.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:5.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka