Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákona

termínmístolektorcena
19.3. | 9:00Praha - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Mgr. David Marek
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-130/2017, Název akreditace: Řízení o přestupcích podle nového přestupkového zákona
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200081
Termín:od 19.3.2019 9:00 do 19.3.2019 15:00
Místo:Praha - Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cíl semináře : 

Poskytnout účastníkům informace o nové právní úpravě odpovědnosti za přestupky s důrazem na vybrané praktické otázky sankčního řízení.

 

Obsah semináře : 

 • V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:
 • Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Reforma správního trestání
 • Zásady správního trestání
 • Rozsah působnosti zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Okruh správních deliktů, na které se zákon vztahuje
 • Osobní, územní a časová působnost zákona
 • Pojem přestupku a jednotlivé druhy přestupků
 • Podmínky a zánik odpovědnosti za přestupek, odpovědnost právního nástupce
 • Správní tresty a jejich ukládání, polehčující a přitěžující okolnosti
 • Řízení o přestupcích, vztah ke správnímu řádu
 • Postup před zahájením řízení
 • Řízení o přestupku a jeho průběh
 • Účastníci řízení o přestupku a další dotčené osoby
 • Dokazování, ústní jednání
 • Zvláštní druhy řízení o přestupku
 • Vydání rozhodnutí o přestupku, jeho náležitosti a oznámení
 • Odvolací řízení
 • Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku
 • Evidence přestupků
 • Přechodná a závěrečná ustanovení

 

Lektoři:Mgr. David Marek - vedoucí správního odboru na Krajském úřadě kraje Vysočina
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.3.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka