Správní řízení krok za krokem, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
28.2. | 9:00Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2Mgr. Markéta Pokorná
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-509/2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200089
Termín:od 28.2.2019 9:00 do 28.2.2019 15:00
Místo:Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 320/49, Praha 2
Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky se správním řádem, probrat základní zásady správního řízení i jednotlivé úkony správních orgánů krok za krokem, upozornit na praktická úskalí každodenních postupů správních orgánů, zajistit dobrou základní orientaci účastníků semináře v této procesní normě pro potřeby jejich činnosti.

Cílovou skupinou semináře jsou především úřední osoby působící na správních orgánech, ať už se jedná o správní orgány v oblasti územní samosprávy nebo státní správy.

 

 Obsah:

-       Působnost správního řádu

-       Základní zásady činnosti správních orgánů

-       Příslušnost správních orgánů

-       Účastníci řízení, jejich práva a povinnosti

-       Podání a jeho vady

-       Řízení před orgánem prvního stupně:

  • Zahájení řízení na žádost/z moci úřední
  • Shromáždění podkladů pro rozhodnutí
  • Vedení řízení
  • Usnesení (kdy se vydává, náležitosti usnesení)
  • Vydání rozhodnutí (obsah, forma, náležitosti rozhodnutí)
  • Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem
  • Vydání příkazu
  • Vyjádření, osvědčení a sdělení

-       Odvolání a rozklad

  • Posouzení odvolání vč. autoremedury
  • Postup odvolacího orgánu (posouzení, rozhodnutí)

-       Přezkum a obnova řízení

-       Nové rozhodnutí ve věci

 

Lektoři:Mgr. Markéta Pokorná - lektorka pracovala na Ministerstvu vnitra, kde se dlouhodobě věnovala cizinecké problematice, a to včetně vedení správního řízení prvostupňového, ale i nadřízeného správního orgánu. Od roku 2018 působí na Českém telekomunikačním úřadu, kde se zabývá sporným řízením.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:21.2.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka