Veřejná podpora - aktuální otázky

termínmístolektorcena
27.3. - 28.3.Praha - konkrétní místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Michael Kincl
Mgr. Ondřej Landa
6990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-202/2015, název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):bude doplněno
Termín:od 27.3.2019 9:00 do 28.3.2019 13:00
Místo:Praha - konkrétní místo bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

V rámci naší nabídky Vám přinášíme 2 denní ucelený seminář na téma „Veřejná podpora – aktuální otázky“ s náměstkem ministra financí Mgr. Ondřejem Landou a asistentem předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR JUDr. Michaelem Kinclem, jež se veřejnou podporou zabývá detailně již od roku 2000. V rámci semináře si účastníci osvojí pravidla pro oblast veřejné podpory a naučí se je aplikovat do praxe všude tam, kde dochází k financování z veřejných zdrojů.

 

Neuvážené poskytování veřejné podpory může vést k ohrožení hospodářské soutěže, z tohoto důvodu je její udělování regulováno v rámci Evropské unie. V případě, že je veřejná podpora poskytnuta neoprávněným způsobem, vystavuje se její poskytovatel i příjemce riziku jejího navrácení. Příjemce je nucen udělenou podporu vrátit včetně úroků a poskytnutí takovéto neoprávněné podpory může také vést k neplatnosti uzavřených smluv.

 

V rámci semináře Vám nabídneme odpověď na to, jaké jsou sankce za poskytnutí veřejné podpory a kdo a jakým způsobem se proti neoprávněně poskytnuté veřejné podpoře může bránit?

 

V kurzu bude podrobně probrána problematika veřejné podpory podniků s majetkovou účastí státu, a lektoři se také zaměří na pravidla Evropské unie v souvislosti s financováním v oblasti zdravotnictví, sportu, kultury, dopravy a vzdělávání.

 

Seminář je primárně určen úředníkům státních a příspěvkových organizací, organizačních složek státu, státních podniků, ÚSC a dalším zájemcům o tuto problematiku.

 

Obsah:

 

 1. den:

- úvod do problematiky poskytování veřejné podpory

- základní pojmy

- čerpání veřejné podpory

 

Oblasti veřejné podpory:

 • Aplikace pravidel veřejné podpory v oblasti zdravotnictví:
 • *nemocnice, jejichž zřizovatelem je stát
 • *zdravotnické holdingy zřizované kraji
 • *nemocnice, v nichž má kraj či město majetkový podíl

 

 • Aplikace pravidel veřejné podpory v oblasti sportu:
 • *výstavba či modernizace sportovních stadionů
 • *výstavba či modernizace plaveckých bazénů
 • *dotace na činnost sportovních klubů

 

 • Aplikace pravidel veřejné podpory v oblasti dopravy:
 • *regionální autobusová doprava

 

 • Aplikace pravidel veřejné podpory v oblasti kultury:
 • *knihovny
 • *archivy
 • *příspěvky na provoz příspěvkových organizací státu či kraje či města v oblasti kultury
 • *dotace o.p.s. v oblasti kultury

 

 • Aplikace pravidel veřejné podpory v oblasti vzdělávání:
 • *státní vysoké školy a univerzity
 • *regionální školství
 • *příspěvkové organizace státu či krajů anebo měst, které realizují placené semináře pro veřejnost
 • *státní vysoké školy a univerzity, které realizují placené semináře pro veřejnost

 

 2. den:

 • Podniky s majetkovou účastí státu či ÚSC
 • Příspěvkové organizace státu či ÚSC
 • Přímé dotace – v čem spočívají u podniků s majetkovou účastí státu či ÚSC x v čem spočívají u příspěvkových organizací státu či ÚSC
 • Navyšování základního kapitálu u a.s. s majetkovou účastí státu
 • Navyšování základního kapitálu u a.s. či s.r.o s majetkovou účastí ÚSC
 • Půjčky příspěvkovým organizacím státu či ÚSC
 • Bezplatný pronájem kancelářských místností příspěvkovým organizacím státu či ÚSC
 • Dotace
 • Naplnění jednotlivých definičních znaků veřejné podpory – příklady u podniků s majetkovou účastí státu či ÚSC a u příspěvkových organizací státu či ÚSC

 

Obsah může být v průběhu přihlašování aktualizován lektory!

 

Informace k ceně:

Cena platná do 12.3.2019 - 6.990,- bez DPH

Cena platná od 13.3.2019 - 7.590,- bez DPH

Lektoři:JUDr. Michael Kincl - Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000. Působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory. V současné době je asistentem předsedy senátu Nejvyššího soudu. Je autorem několika monografií a řady odborných článků zaměřených na veřejnou podporu. Této problematice se rovněž věnuje v rámci lektorské, metodické a poradenské činnosti.
Mgr. Ondřej Landa - lektor je náměstkem ministra pro řízení sekce Právní a majetek státu na Ministerstvu financí; člen správní rady Garančního systému finančních trhů, člen dozorčí rady ČEZ, a.s.
Program:

konkrétní harmonogram bude upřesněn na místě 

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:20.3.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:6990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz