Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních účinná od 18. 10. 2018, a dopady GDPR na proces zadávání veřejných zakázek., 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
25.4. | 9:00Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Markéta Adámková
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-300/2015, Název akreditace: Veřejné zakázky - aktuality a praxe
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 25.4.2019 9:00 do 25.4.2019 15:00
Místo:Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem seminářů je seznámit posluchače s povinností v zadávacích řízeních komunikovat výhradně elektronicky a upozornit na místa v zadávacích řízeních, kterým by měli zadavatelé, případně dodavatelé, věnovat zvýšenou pozornost.

Dále pak budou posluchači seznámeni s dopady GDPR do procesu zadávání veřejných zakázek.

 

Cílovou skupinou seminářů jsou především zadavatelé podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, případně dodavatelé, kteří podávají nabídky do zadávacích řízení.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  • jakým způsobem musí zadavatel a dodavatel v zadávacím řízení komunikovat;
  • jaké prostředky komunikace může využít;
  • jaké jsou zákonné výjimky z povinné elektronické komunikace;
  • podávání a otevírání obálek s nabídkami, poskytování jistoty formou bankovní záruky, vysvětlování a doplňování nabídek;
  • předkládání dokladů v elektronické podobě před uzavřením smlouvy, rozlišení kopie a originálu elektronického dokumentu, uzavření smlouvy…
  • asi ¼ rozsahu pak bude věnována problematice ochraně osobních údajů, které jsou poskytovány v rámci zadávacího řízení;
    • Má zadavatel oprávnění tyto údaje zpracovávat?
    • Na co si musí dát zadavatel při práci s osobními údaji a požadavcích na jejich poskytování v nabídkách dodavatelů pozor?
Lektoři:Mgr. Markéta Adámková - lektorka je vedoucí legislativního oddělení odboru práva VZ na MMR, podílela se na tvorbě zákona o zadávání VZ. Věnuje se jak metodické činnosti, přípravě výkladových stanovisek MMR, tak i administraci veřejných zakázek jako takové.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:18.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka