Náhrada škody podle zákoníku práce v praxi

termínmístolektorcena
20.6. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Jiří Doležílek
3590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:Neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 20.6.2019 9:00 do 20.6.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

-          povinnosti zaměstnance k náhradě škody

-          nesplnění povinnosti zaměstnance k odvrácení škody

-          povaha a rozsah odpovědnosti za nesplnění prevenční povinnosti

-          odpovědnost za škodu vzniklou při plnění prevenční povinnosti

-          obecná povinnost zaměstnance nahradit škodu (předpoklady, rozsah povinnosti)

-          povinnost zaměstnance nahradit schodek na svěřených hodnotách

-          povinnost zaměstnance k náhradě škody způsobené ztrátou svěřených věcí

-          povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody

-          obecná povinnost zaměstnavatele nahradit škodu

-          povinnost zaměstnavatele nahradit škodu na odložených věcech

-          pracovní úrazy a nemoci z povolání

-          náhrada nemajetkové újmy podle zákoníku práce a podle občanského zákoníku

Lektoři:JUDr. Jiří Doležílek - Předseda senátu Nejvyššího soudu v Brně, kde se podílí na rozhodování pracovněprávní agendy, Od roku 1987 byl soudcem Okresního soudu v Ostravě, od roku 1992 soudcem, později předsedou senátu Krajského soudu v Ostravě, kde od roku 2002 vykonával funkci předsedy soudu
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:13.6.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz