Praktická cvičení ze správního řízení před orgánem druhého stupně, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
16.4. | 9:00Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Martina Děvěrová MPA
2590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-86/2015, Název akreditace: Správní řád
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 16.4.2019 9:00 do 16.4.2019 15:00
Místo:Brno - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

 

Setkali jste se s rozhodnutím správního orgánu, které nebylo v pořádku? Nebo snad sami vystupujete v pozici nadřízeného orgánu? Pak je pro Vás určen kurz „Praktická cvičení ze správního řízení před orgánem druhého stupně“, na kterém se dozvíte nejen o řádných opravných prostředcích, ale i o tom, v jakých případech je namístě přezkum rozhodnutí a v jakých obnova řízení nebo kdo odpovídá za nečinnost v řízení, když jediným úkonem bylo podání odvolání. To vše ve vazbě na praktické ukázky, které bude možné s lektorem podrobněji probrat.

 

 

Obsah:

Úvod do problematiky, správní orgány, účastníci řízení                                         

Odvolání a rozklad                                                                                                                 

Přezkumné řízení                                                                                                                   

Obnova řízení                                                                                                                          

Ochrana proti nečinnosti

Dotazy                                                                                                                                        

 

Doporučená literatura:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Průcha, P. Správní řád s poznámkami a judikaturou (3. vydání). Praha: Nakladatelství Leges, 2017.

Lektoři:JUDr. Martina Děvěrová MPA - Ministerstvo průmyslu a obchodu - státní tajemnice
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:9.4.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka