Zákon o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí – aktuality a praxe, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
21.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Libor Dvořák PhD.
2590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-183/2016, Název akreditace: Zákon č. 100/2001 o posuzování vlivů na ŽP
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200064
Termín:od 21.5.2019 9:00 do 21.5.2019 13:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je podrobně vyložit právní úpravu posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) se zaměřením na vzájemné vazby mezi zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí a dalšími předpisy, zejména stavebním zákonem. Účastníci budou seznámeni s posledními zásadními změnami v oblasti EIA, tj. s novelou stavebního zákona účinnou od 1. 1. 2018, která zavádí 2 zcela nové typy řízení (územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí) a s tzv. transpoziční novelou zákona, která provádí mnohé další podstatné změny, např. ve věci platnosti stanoviska EIA.

 

Cílovou skupinou semináře jsou zejména pracovníci správních orgánů zabývající se umisťováním a povolováním staveb, popřípadě též ochranou životního prostředí a dále zástupci podnikatelských subjektů realizujících investiční záměry spadající do režimu EIA.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno následující:

  • účel a smysl EIA, vztah k ostatním nástrojům ochrany životního prostředí, charakteristika mezinárodní úpravy (Espoo úmluva, Aarhuská úmluva) a legislativy EU (EIA směrnice) včetně aktuálních trendů
  • podrobný výklad základních institutů EIA se zaměřením na poslední významné změny legislativy (viz níže)

-          předmět EIA – obligatorní a fakultativní posuzování

-          základní pojmy – navazující řízení, dotčená veřejnost apod.

-          zjišťovací řízení, právní forma závěru zjišťovacího řízení a jeho soudní přezkoumatelnost

-          stanovisko EIA – obsah, platnost, ověřování změn záměru (verifikace)

-          pravidla pro postup v tzv. navazujícím řízení – zveřejňování informací, možnost vstupu tzv. dotčené veřejnosti do řízení apod.

-          soudní přezkum

 

  • podrobná charakteristika posledních významných změn legislativy

-          tzv. transpoziční novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 326/2017 Sb. účinný od 1. 11. 2017)

transpozice revidované EIA směrnice (2014/52/EU), úprava u tzv. podlimitních záměrů, změny u platnosti stanoviska EIA, nové znění přílohy č. 1 apod.

-          novela stavebního zákona, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dalších předpisů (zákon č. 225/2017 Sb. účinný od 1. 1. 2018)

procesní pravidla pro tzv. spojená řízení (územní řízení s EIA a společné územní a stavební řízení s EIA)

Lektoři:JUDr. Libor Dvořák PhD. - odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy
Program:

9:00-13:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:14.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz