Správní řád se zaměřením na správní řízení v I. a II. stupni, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
16.5. | 9:00Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Mgr. Ivan Tobek
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-509/2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200038
Termín:od 16.5.2019 9:00 do 16.5.2019 15:00
Místo:Praha - Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Je správní řád zákonem srozumitelným a použitelným předpisem pro vedení řízení před orgány veřejné moci? A jak jsou jeho jednotlivé instituty vykládány a v praxi používány? To se dozvíte na semináři s odborníkem z veřejné správy Mgr. Ivanem Tobkem, na kterém kromě aktuálního vývoje spojeného se zákonem zazní i praktické zkušenosti z jeho aplikace. Dozvíte se více též o otázkách postavení účastníků řízení, jejich právech a povinnostech, o způsobech, kterými je možné vést dokazování a jak se bránit obstrukčnímu jednání. Opomenuta nebude ani otázka možností nápravy vadného rozhodnutí a způsob postupu v případě uplatněných opravných prostředků.

 

Pokud si nevíte rady ve Vaší instituci se správním řízením v I. a II. stupni, nabízíme Vám jedinečnou možnost konzultace a diskuze s lektorem z Ministerstva vnitra nad danou problematikou správního řízení. Tento seminář je určen především pro osoby působící na správních orgánech, ať už se jedná o správní orgány v oblasti územní samosprávy nebo státní správy.

 

Cílem semináře je seznámit posluchače s aktuálními trendy v oblasti výkladu a aplikace vybraných institutů správního řádu, které jsou nejčastěji využívány při správním řízení v I. a II. stupni.

 

                                                     

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

  • Postavení účastníků řízení a jejich procesní práva a povinnosti.
  • Doručování.
  • Opatřování podkladů pro rozhodnutí.
  • Rozhodnutí.
  • Prostředky nápravy vadného rozhodnutí.
  • Diskuze.
Lektoři:Mgr. Ivan Tobek - Lektor působí na Ministerstvu vnitra-odbor správní, dříve pracoval na odboru legislativy a koordinace předpisů. Člen Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, rozkladové komise ministra vnitra a ministra zemědělství. Dlouhodobý lektor Institutu po veřejnou správu, pro který vyvíjí i publikační činnost, například skripta Správní řád.
Program:

Konktrétní časový harmonogram bude oznámen na místě.

Při přihlášení dvou posluchačů z jedné instituce má třetí posluchač účast zdarma!

Pro přihlášky přijaté od 4.4.2019 platí cena 2.990 Kč bez DPH.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:9.5.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka